Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Poděkování za pomoc, červenec 2016

Velké poděkování patří skupince studentů, která se rozhodla na začátku letních prázdnin pomoci škole s odklízením sutin z připravované učebny IVT. Pomocnou ruku nabídl jeden současný student primy, jeden budoucí student 1. ročníku, 3 naši absolventi a jedna paní učitelka. Dohromady odtáhli více než 6 tun suti.

Jmenovitě bychom rádi poděkovali Filipu Jirákovi, Tomáši Korandovi, Jakubu Pipkovi, Matouši Lacinovi, Martinu Zahradníkovi, nemenší dík patří i paní učitelce Lence Kopečkové, která se ochotně a s velkou vervou k brigádníkům připojila.
Jakub Pipek pokračoval s odklízecími pracemi ještě v pátek 9.7.

Anna Kohoutová a Lenka Kopečková

 
 
 

 

Foto: M. Lacina, L. Kopečková, I. Ahmad

 

Skupinka studentů budoucích, současných a hlavně minulých Jakub Pipek pokračoval i v další denVynosená suťPříčka mezi septimou a jazykovou učebnou mizí.Demoliční práce v budoucím areálu PCBudoucí vchod do PC2
POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Prezentace závěrečných prací 2018/2019

VI, VII, 2. + 3. - rozdělení na sekce, program

>> více

Matematický klokan

Matematická soutěž proběhne 1. a 2. hodinu.

Praha společenskovědní

29. 3. - exkurze do Prahy pro sextu a 2. ročník (návštěva Pražského hradu, Kanceláře prezidenta republiky, představení Netrpělivost srdce ve Stavovském divadle)

Ředitelské volno 16. 4. 2019

Vyhlašujeme ředitelské volno pro všechny žáky na den 16. 4. 2019 - v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 sb. (Školský zákon) z organizačních důvodů (1. termín přijímacích zkoušek)

Informační odpoledne pro rodiče

Všechny rodiče zveme 9. 4. 2019 od 16:30 hodin na informační odpoledne.

>> více

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

UnescoCentrum občanského vzděláváníPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň