Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Další preventivní opatření proti šíření infekce

Vážení rodiče, žáci,

výuka na našem gymnáziu je od středy 11. března 2020 přerušena. První část plánovaného výměnného pobytu našich žáků do německého Gerstungenu na přelomu března a dubna 2020 se ruší, jednáme o náhradních termínech v příštím školním roce. Rušíme i lyžařský kurz pro sextu a 2. ročník v příštím týdnu.

Starší informace, které zde ponecháváme kvůli důležitým odkazům a kontaktům:

Prosíme Vás, abyste pečlivě a pravidelně vyhodnocovali aktuální zdravotní stav Vašeho dítěte a v případě nachlazení, kašle, zvýšené teploty a pod. ho neposílali do školy a dohlédli na jeho doléčení. Rozhodli jsme se, že do odvolání budeme tuto absenci chápat jako jakýsi typ samostudia a v případě, že bude mít žák na konci pololetí dostatek klas. podkladů, nebudeme u absencí nad 30 % vyžadovat komis. přezkoušení. O toleranci ke zvyšené absenci (nad 30 %)  bude muset na konci klas. období rodič (popř. zletilý žák) požádat - v případě léčení a doléčení nemoci, popř. nařízené karantény bude žádostem vyhověno a pokud budou klas. podklady, žák bude řádně klasifikován. Prosíme nemocné žáky, aby nejlépe e-mailem kontaktovali své vyučující a domlouvali se s nimi na individuálním studiu - učitelé jsou připraveni zaslat probíraná témata, popř. úkoly.

Od 7. března 2020 platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví: Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalýmpobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

Doporučení OŠMT Jihočeského kraje: "Pokud se žák či pedagog školy vrací z individuální zahraniční cesty z rizikové oblasti, kterou nepořádala naše škola, je vhodné a doporučující s ohledem na vývoj zdravotní situace v České republice, aby takový žák či pedagog strávili alespoň jeden týden v domácím prostředí. A to i bez projevujících se příznaků. Po návratu ze zahraničí kontaktuje vracející se osoba Krajskou hygienickou stanici (387 712 210, 387712 320) a konzultuje s ní, ze které oblasti se vrací a zda má příznaky choroby. Pokud příznaky má ihned po návratu, kontaktuje osoba svého lékaře (mimo pracovní dobu kontaktuje lékaře na infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656), který nařídí karanténu, tu jistě také doporučí KHS. Pokud příznaky nejsou, je vhodné a doporučující, jak uvedeno výše, využít týden v domácím prostředí, neboť může být reálný předpoklad, že se mohou příznaky ještě objevit. Tím se předejte případnému rozšiřování viru formou přenosu bez příznaků."

Další pravidelně aktualizované a hlavně vysoce důvěryhodné údaje o výskytu nového koronaviru a jeho šíření naleznete na stránkách Krajské hygienické stanice, se kterou jsme v kontaktu a jsme připraveni řídit se pokyny hygieniků v případě, že by se situace změnila.
Podrobné informace pro školy s dalšími důležitými odkazy přináší web MŠMT.

Obzvláště u žáků maturitních ročníků budeme zameškané hodiny z důvodu léčení, doléčení, příp. nařízené karantény a s tím souvisejícím rizikem nedostatečného procenta splnění řádné docházky řešit individuálně tak, aby jejich připuštění k maturitě nebylo ohroženo. V takovém případě je nutné neprodleně informovat třídního učitele, se kterým budeme navrhovat další postup průběžné klasifikace.

Dá se očekávat, že uvedená zdravotní a bezpečnostní situace nebude krátkodobá, cílem uvedených opatření je eliminovat možnosti nákazy, v našem případě i zbytečného stresu ze zvyšené absence kvůli zodpovědnému doléčení všech nakažlivých nemocí.

Anna Kohoutová, ředitelka školy

 

POÚTSTČTSONE
                                          

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň