Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Zpětná vazba od rodičů

Vážení rodiče,

obzvláště v této době je pro nás důležitá zpětná vazba na způsob vedení on-line vzdělávání v době účinnosti mimořádných opatření. Přestože se snažíme vést maximálně profesionálním způsobem výuku všech předmětů dle denního rozvrhu, nemusím vždy tato naše snaha padat na úrodnou půdu, ne vždy se nám může dařit zadávat efektivní formou vhodné množství učivat k opakování a procvičování, ne vždy může být dostatek prostoru k probírání látky nové. Snažíme se reflektovat připomínky našich žáků, máme radost z každé konstruktivní diskuse, která vede k optimalizaci situace. Máme za sebou již 3 týdny celkem intenzivní práce, proto si v této fázi troufáme oslovit i Vás a poprosit o stručnou zpětnou vazbu, která by se měla týkat pozitiv i negativ naší on-line výuky:

1. Jak vnímáte výuku on-line u svých dětí - baví je to? Zvládají? Máte od nich vůbec nějakou zpětnou vazbu? Musíte se jim hodně věnovat, nebo jsou naopak vedení k samostatnosti? Vědí si se vším rady? Cítíte, že jsou v některých předmětech, popř. od některých učitelů přetěžováni? (budem vděčí za + i - )

2.Jaké je Vaše vybavení IT technikou? Uvažujete o možnosti zapůjčení PC techniky školou?

3. Máte možnost naopak poskytnout PC - stačí jen jako zápůjčku, možno i jako dar škole, kerá ho dále zapůjčí a po obnovení výuky požádá o navrácení, následně využije ve škole

4. Máte nějaké nápady, konstruktivní připomínky k organizaci on-line výuky ze svého pohledu? (opět pozitiva/negativa)

 

Pokud jset ochotni na následující otázky odpovědět, zkopírujte si je (nebo jejich část) do e-mailu příslušnému třídnímu učiteli, který Vaše odpovědi zpracuje a předá jako podněty vedení školy. Pokud chcete odpovědi zaslat přímo vedení školy, samozřejmě můžete.

Pár slov na závěr - myslíme si, že je úplně normální, že Vaše dítě nesplní všechny úkoly, které mu zadáváme. Že je dokonce i normální, že jim ne všechno dovedete vysvětlit - zbytečně se kvůli tomu doma nehádejte. Až tahle krize pomine, bude si Vaše dítě daleko víc, než to, co se naučilo a co udělalo pro školu, pamatovat to, jak se cítilo.

Upřímně děkujeme za to, jak svým dětem pomáháte, za Vaši spolupráci a podporu při zvládání mimořádného způsobu vzdělávání a děkujeme za případnou zpětnou vazbu, kterou se nám pokuste doručit cca do 1 týdne (aby mělo smysl s ní dále pracovat).

Anna Kohoutová

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Výuka podle nového rozvrhu

Od pondělí 25. ledna 2021 vyučujeme dle upraveného rozvrhu. Více v sekci Studium/rozvrh tříd.

Pololetní prázdniny

29. 1. Pololetní prázdniny

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň