Gymnázium Třeboň

Petra Šálková Dufková

Vzdělání

 • 1996-2001 Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci (tělesná výchova), Filosofická fakulta (anglická filologie), titul Mgr.
 • 2006-2011 České vysoké učení technické v Praze, fakulta dopravní, titul Ing.

Praxe 

 • 2001 – dosud Gymnázium Třeboň, Na Sadech 308 - učitelka AJ, TV
 • 2006-2008 paralelně jazyková škola AML - lektorka AJ
 • 1999-2001 Fakulta tělesné kultury, Universita Palackého v Olomouci - lektorka AJ

Zahraniční zkušenost, pobyty

 • Cestování a osobní poznávání / zkušenosti ze soukromých nebo různých vzdělávacích akcí po: Anglii, Walesu, Skotsku, Severním Irsku, Irsku, Spojených státech amerických, Norsku, Dánsku, Švédsku, Estonsku, Argentině aj.
 • Opakovaný prázdninový studijní pobyt na Hammersmith and West London College, London, UK a The English Language Centre, Reading, UK
 • Pracovní zkušenost jako au-pair, London, Great Britain

Stáže, kurzy, osvědčení, licence

 • Oxford Professional Development Training - English Plus miniconference
 • Oxford Professional Development Training - Oral Part of Maturita
 • Oxford Professional Development Training – Motivation for Maturita, Structuring Success in Maturita Writing
 • Culture, Cultures and the Learning of English
 • Autonomní učení a hodnocení studentů – styly a strategie učení
 • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce „Hodnotitel ústní zkoušky“ (anglický jazyk – základní a vyšší úroveň obtížnosti společné části maturitní zkoušky)
 • Doplněk k osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce „Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ“
 • Leading the Way in Digital Education, Teaching the Teenage Brain
 • Teaching with a Touch of Spice, Making the Right Noise, Reading for Comprehension
 • To Use or not to Use an IWB, The Speaking Gym
 • e-twinning pro pokročilé, zahraniční spolupráce se školami
 • ČČK - zdravotník zotavovacích akcí
 • Instruktor lyžování a snowboardingu
 • Licence pro provádění klasických a sportovních masáží

Kritéria hodnocení

 • aktivní účast v hodině (aktivní participace v diskusích, párových a skupinových aktivitách, zvídavost, zodpovědný přístup při zpracování zadaných úkolů)
 • splnění všech klíčových písemných testů (tj. souhrnný test za každou probranou lekci / gramatický jev, souhrnný test na slovní zásobu uvedené lekce, pololetní práce). Známkuji dle stupnice uvedené ve školním řádu.

Koníčky

Rekreační sport (kolo, plavání, vodní turistika, zimní sporty, sportovní střelba), hra na klávesy a kytaru, anglická četba


Konzultační hodiny

Kdykoli po předchozí dohodě


Kontakt

psalkova@gymtrebon.cz

Konzultace online

rezervace času
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout