Charakteristika školy

Gymnázium je všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaná škola, která připravuje žáky především pro studium na vysokých školách. Studium je čtyřleté nebo osmileté, uskutečňuje se v denní formě. V obou studijních větvích je ukončeno maturitní zkouškou. Třídy jsou na základě přijímacího řízení naplňovány do počtu 30 žáků. V současné době má škola 12 tříd s celkovou kapacitou 420 žáků.
Gymnázium jako významné kulturní a vzdělávací centrum města Třeboně bylo založeno v roce 1868. Již přes 115 let sídlí v budově, jejíž genius loci je oceňován žáky i učiteli. Historická budova, která je postupně modernizována, se nachází uprostřed parku v atraktivní části města. Je situována blízko autobusového nádraží, což usnadňuje její dostupnost dojíždějícím žákům.

  1. Vybavení školy  >>
  2. Pedagogický sbor >>
  3. Projekty, mezinárodní spolupráce a aktivity >>
  4. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty >>
  5. Zaměření školy a profil absolventa >>
  6. Výchovné a vzdělávací strategie >>
  7. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných >>
  8. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami >>

 

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Prožitkový kurz pro sextu

6. až 8. 10. 2021 - Vávrovka (LKo, LDo)

Svatováclavské exkurze

Celoškolní vlastivědné poznávání

>> více

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň