Gymnázium Třeboň
Nacházíte se zde: Úvodní stránka / O Škole / Projekty

Projekty

Šablony OP JAK

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání. Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora od EU.

Cíl projektu: Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Logo
Název programu: Operační program Jana Amose Komenského
Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_003/0000534
Název projektu: Šablony OP JAK
Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2022
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2025

Národní plán obnovy (NPO)

1. Digitalizujeme školu

V roce 2022 a 2023 v rámci Národního plánu obnovy poskytlo MŠMT finanční prostředky na digitální technologie pro školy. Finanční prostředky jsme použili na nákup digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti pro znevýhodněné žáky. V roce 2024 MŠMT poskytuje finanční prostředky na prevenci digitální propasti, která je zacílena na žáky, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají k dispozici pro sebe např. v rámci domácí přípravy, či běžné výuky (BYOD) mobilní digitální zařízení a těm jsou tato mobilní digitální zařízení zapůjčována např. notebook, tablet, chromebook, chytrý telefon. 

Název programu: Digitalizujeme školu realizace investice Národního plánu obnovy - komponenta 3.1
Financováno:  Evropskou unií – Next Generation EU
Plakát

2. Podzimní program doučování 2022

Třeboňské gymnázium se ve školním roce 2022/2023 zapojilo do projektu Doučování v rámci Národního plánu obnovy. Pomáháme s doučováním českého jazyka ukrajinským žákům.

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Financováno Evropskou unií – Next Generation EU
Plakát

3. Doučování žáků 2022

Třeboňské gymnázium se ve školním roce 2021/2022 zapojilo do projektu Doučování v rámci Národního plánu obnovy. Pomáháme našim žáků v nelehké době, kdy se dlouhodobě nemohli účastnit prezenční výuky během pandemie covid-19. Jde o cílené doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností po návratu k prezenční výuce.

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Financováno Evropskou unií – Next Generation EU
Plakát

 

Erasmus+

Logo
čislo projektu: 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000069942
název projektu: Voda našeho života - učení venku (The water of our life - learning outdoors)
výše dotace: 17 668 EUR

typ aktivity:

 Skupinová mobilita žáků 
země:

Španělsko

počet výjezdů 1
počet podpořených žáků a učitelů: min. 15 + 2 
doba trvání projektu: 30. 8. 2022 - 28. 2. 2024
plakát

 

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)

Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246
Příjemce: Jihočeský kraj
Partner s finančním příspěvkem: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
Internetové stránky projektu IKAP JčK III  https://ikap.kraj-jihocesky.cz/
Termín fyzické realizace projektu 1. 1. 2021 - 31. 10. 2023
Aktivity projektu Přiklady aktivit projektu naleznete zde

 

 

Šablony II na třeboňském gymnáziu

Název programu: Operační program výzkum, vývoj a vzdělání
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0011953
Název projektu: Šablony II na třeboňském gymnáziu
Datum zahájení realizace projektu: 1. 2. 2019
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2021
Rozpočet projektu: 1 301 790 Kč

 

 

Škola bez hranic 2018/19 

Antrag zur Förderung eines Kleinprojektes im Dispositionsfonds

Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit

Freistaat Bayern – Tschechische Republik Ziel ETZ 2014–2020

Žádost o podporu malého projektu z Dispozičního fondu

Program přeshraniční spolupráce

Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

Projektbeginn / Začátek realizace projektu: 26.04.2018
Projektende / Konec realizace projektu: 26.10.2019

 

 

Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň 

Název programu: 11703 - Integrovaný regionální operační program
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Identifikační číslo: 117D03G000287
Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002100
Název projektu: Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň
Datum ukončení:  31.12. 2018
Rozpočet projektu:  24 981 746,86 Kč

 

 

Podpora vzdělávání na třeboňském gymnáziu >>

Název programu: Operační program výzkum, vývoj a vzdělání
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004607
Název projektu: Podpora vzdělávání na třeboňském gymnáziu
Datum zahájení realizace projektu: 1. 2. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 1. 2019
Rozpočet projektu: 867 712 Kč

 

 

Přírodovědné pobytové kurzy žáků >>

Název programu:

Rozvoj venkova a krajiny

Registrační číslo 435-06-019/16

Název projektu:

Přírodovědné pobytové kurzy žáků třeboňského gymnázia

Datum zahájení realizace projektu:

Duben 2016 – listopad 2016

Rozpočet projektu:

49 600 Kč

Neinvestiční dotace: 39 700 Kč
Poskytovatel dotace: Jihočeský kraj

 

 

 

Jazykové kompetence na třeboňském gymnáziu >>

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0929
Název projektu: Jazykové kompetence na třeboňském gymnáziu
Datum zahájení realizace projektu: 1. 7. 2015
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2015

 

 

Projekt Edison >>

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

 

 

Nové výzvy pro Třeboňsko >>

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0050
Název projektu: Nové výzvy pro Třeboňsko
Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.14 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji II
Název a číslo oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2013
Datum ukončenírealizace projektu: 31. 12. 2014

 

 

 Zdravý životní styl na kolečkách >>

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/53.0015
 Název projektu:  Zdravý životní styl na kolečkách
 Partner:  Novohradská občanská společnost, o. s.

 

Archív projektů

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout