Gymnázium Třeboň

Kritéria hodnocení

 

Získané body se převádějí na známky podle stupnice uvedené ve Školním řádu, kapitola 8.7 Organizační pokyny pro hodnocení:

Žák může být na konci pololetí klasifikován, jestliže absolvoval alespoň 75,00 případně 70,00 % výuky předmětu (viz Školní řád kap. 8.1 4. odst.c) a vyučující má dostatečné podklady pro klasifikaci: - v daném předmětu má alespoň 3 známky za pololetí, z toho jedno bylo ústní zkoušení. Dále je nutné, aby byl žák neměl v přehledu klasifikaci žádné N (=neodevzdáno z jiných než zdravotních důvodů).

V případě distanční výuky mohou být tyto podmínky upraveny.

Září 2021

Otepková Štěpánka

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout