Gymnázium Třeboň

Štěpánka Otepková

*1968

Vzdělání

 • 1986– 1991 Přírodovědecká fakulta UK Praha, učitelství chemie a biologie pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
 • 1993 Státní jazyková škola v Českých Budějovicích – státní všeobecná jazyková zkouška z jazyka německého

Praxe

 • 1989 – 1990 – Gymnázium, Praha 2
 • 1993 – dosud - Gymnázium, Třeboň

Zahraniční pobyty, stáže, kurzy a školení

 • 1991 – 1992 pobyt v Rakousku
 • 1991 – 1992 Universität Wien, Wiener internationale Hochschulkurse – Deutschen Sprachkurse für Ausländer
 • 24. - 25. 9. 2016 Ekologie sinic a řas, Botanický ústav AV Třeboň
 • 3. 4. 2017 Autorský zákon ve vyučovacím procesu, FRAUS
 • 20. 6. 2017 Den chemie s Nobelistou
 • 16. 1. 2018 Jak vést obtížný rozhovor I
 • 19. 8. – 20. 8. 20 Letní konverzační kurz anglického jazyka
 • 8. 9. 2020 Začínáte učit podle Direkt interaktiv ?
 • 7.7.-8.7.2021 Letní konverzační kurz anglického jazyka

Na našem gymnáziu jsem:

 • jednou ze dvou chemikářek
 • koordinátorkou DofE
 • kordinátorkou programu CTYOnline pro nadané středoškoláky
 • koordinátorkou chemické olympiády
 • předsedkyní předmětové komise chemie
 • jedním z oraganizátorů výměnných zahraničních pobytů a zájezdů
 • koordinátorkou projektu Comenius - partnerství škol (2010-2012)
 • koordinátorkou projektu Škola bez hrani - Schule ohne Grenzen 2018/19
 • koordinátorkou projektu Sportem a kulturou přes hranice 2020/2021-22

Konzultační hodiny

 • úterý 14:15 – 15:00, po předchozí domluvě i jindy

Kontakt

sotepkova@gymtrebon.cz 

Konzultace online

rezervace času

Podmínky pro klasifikaci

 • ústní zkoušení 1x za pololetí ( v případě distanční výuky i online)
 • napsané všechny testy ( z celkového počtu může 1 chybět)
 • odevzdané protokoly ze všech laboratorních cvičení, které proběhly prezenční formou

Získané body se převádějí na známky podle stupnice uvedené ve Školním řádu, kapitola 8.7 Organizační pokyny pro hodnocení:

Žák může být na konci pololetí klasifikován, jestliže absolvoval alespoň 75,00 případně 70,00 % výuky předmětu (viz Školní řád kap. 8.1 4. odst.c) a vyučující má dostatečné podklady pro klasifikaci: - v daném předmětu má alespoň 3 známky za pololetí, z toho jedno bylo ústní zkoušení. Dále je nutné, aby byl žák neměl v přehledu klasifikaci žádné N (=neodevzdáno z jiných než zdravotních důvodů).

V případě distanční výuky mohou být tyto podmínky upraveny.

Září 2023

 

Výzva č.56 - Shadowing v Nizozemsku

Výzva č.56 - Shadowing v Nizozemsku

Díky Výzvě č.56 MŠMT jsem měla možnost zúčastnit se výuky na střední škole v nizozemském Heerlenu.

Číst více

Otepková Štěpánka

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout