Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Přijímací zkoušky nanečisto 2020

Termín:       sobota 18. 1. 2020

Kde:           Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Prezence:   8.00 – 8.45, přízemí školy

Testy:          český jazyk a matematika (CERMAT)

                 Český jazyk:    60 minut

                 Matematika:    70 minut

Čas zahájení: 9.00

Ukončení:   předběžně 11.30

Přihláška:   elektronicky na zmatejka@gymtrebon.cz nejpozději ve středu 15. 1. 2020 (prosíme uvést jméno a příjmení účastníka testu a třídu základní školy, kterou nyní navštěvuje)                             

Cena: 300 Kč, platba v hotovosti 18. 1. 2020 při prezentaci v přízemí školy

Psací potřeby: povolená pouze propiska (černá nebo modrá, nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná a nesmí psát slabě) a rýsovací potřeby na matematiku

Nepovolené pomůcky: mobilní telefony, chytré hodinky, kalkulačky apod.

Výsledky budou zveřejněny na webu školy pod přiděleným registračním číslem (bude přiděleno při zadávání prvního zkušebního předmětu)

Upozornění: Testy z Čj a M od CERMATu jsou pouze v jedné variantě, tzn. že pokud si uchazeči zvolí příjímací zkoušky nanečisto na více školách, budou řešit pokaždé stejné testové úlohy

Opravené testy z obou předmětů si mohou účastníci testů (nebo jejich zákonní zástupci) vyzvednout v kanceláři školy v pracovních dnech od 7. 2. 2020 v době od 8.00 do 15.00 hodin (je nutné znát registrační číslo).

Přijímací zkoušky nanečisto simulují reálné přijímací zkoušky (stejný čas na jednotlivé testy, seznámení s prostředím školy a s celkovou organizací zkoušek).

Ve výsledkové listině získají žáci (v anonymizované podobě pod přiděleným registračním číslem) přehled o dosaženém počtu bodů a svém celkovém pořadí.

Další informace o jednotných přijímacích zkouškách zveřejníme na našich webových stránkách nejpozději do konce ledna 2020.

Anna Kohoutová

7. 11. 2019

 

 

POÚTSTČTSONE
                                          

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň