Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto

Seznamte se s výsledky přijímacích zkoušek nanečisto, které proběhly v sobotu 18. ledna 2020 a kterých se zúčastnilo 44 žáků pro osmileté studium a 36 pro čtyřleté. Výsledky by měly být užitečným vodítkem pro další přípravu žáků - přejeme všem zúčastněným, aby s nimi naložili co nejkonstruktivněji. Neuspokojivý výsledek u přijímacích zkoušek nanečisto nemusí nikdy znamenat neúspěch u "ostrých" přijímaček. 

Maximum bodů, které mohli žáci získat z českého jazyka i matematiky, bylo 50 (celkem 100).

Opravené testy z obou předmětů si mohou účastníci testů nebo jejich zákonní zástupci vyzvednout v pracovních dnech od 7. 2. 2020 v kanceláři školy, doporučujeme k vyzvednutí využít úterní odpoledne od tohoto data, kdy na naší škole pořádáme dny otevřených dveří. Je nutné znát registrační číslo.

Správné řešení testových úloh bude od tohoto data k nalezení na www.cermat.cz .

Kéž by výsledky byly pro každého z Vás zdravou motivací k dalšímu studiu, ať už to bude kdekoliv.

Kritéria přijímacího řízení a další informace o něm za loňský rok naleznete zde, do konce ledna mají školy povinnost zveřejnit aktualizovaná kritéria. Protože žádné významné změny nepředpokládáme, můžete se s nimi seznámit již nyní.

Přejeme hodně štěstí!

Anna Kohoutová

Celý výtěžek z této akce ve výši 24 000,- Kč, který byl vybraný při prezenci jako poplatek, byl věnován do fondu Sdružení rodičů při Gymnáziu a bude sloužit ve prospěch všech žáků naší školy.

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Literární exkurze Čapkova Strž

17. 4. 2020 literární exkurze Čapkova Strž s návštěvou divadla v Praze pro septimu a 3. ročník

Preventivní program 5. 3. 2020

pro primu a sekundu (1. až 4. hodinu)

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň