Pravidla hodnocení

Seznamte se s novou Vyhláškou ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Důležité informace:

 1. všichni žáci dostanou za 2. pololetí tohoto školního roku vysvědčení
 2. všichni žáci budou klasifikováni díky podkladům získaným v době prezenční výuky, podpůrně také z podkladů získaných z distančního vzdělávání a z hodnocení žáka v prvním pololetí
 3. hodnocení distanční výuky nelze přesně (a spravedlivě) sumativně vyčíslit, mělo by být výhradně formativního charakteru a nemůže nahradit hodnocení prezenční výuky (zde budeme hodnotit snahu žáků o pravidelnou práci a odevzdávání úkolů a výstupů)
 4. závěrečná známka nesmí být tvořena jen na základě distanční výuky, zároveň nebude nedostatek podkladů z tohoto období důvodem k nehodnocení z daného předmětu
 5. vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude součástí dokumentů přikládaných k přihlášce
 6. klasifikace na vysvědčení nebude vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí horší než v předchozím pololetí; rizikem nekvalitního přístupu ke vzdělávání v tomto pololetí tedy není špatná známka na vysvědčení, ale možné komplikace související s návazností učiva v pololetí dalším
 7. žáka, který se přihlásil k maturitní zkoušce v jarním zkušebním termínu, nelze hodnotit ve 2. pololetí tohoto školního roku stupněm 5 nebo slovem "nehodnocen"
 8. nehodnocen“ za 2. pololetí lze u nematurantů připustit pouze tehdy, není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení za 2. pololetí a v 1. pololetí byl žák také „nehodnocen“.V takovém případě bude stanoven náhradní termín hodnocení nejpozději do 30. září 2020
 9. do zameškaných hodin se počítají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti studentů na vzdělávání ve škole
 10. žákům, kteří by s hodnocením na vysvědčení nesouhlasili, je zachována možnost žádat o přezkoumání výsledků hodnocení komisionálním přezkoušením ze znalostí za 2. pololetí školního roku (u nezletilého studenta žádost podává zákonný zástupce).
 11. pokud je žák nehodnocen za 1. pololetí, vykoná komisionální zkoušku pouze v případě, že bude dovoleno prezenční studium

Anna Kohoutová

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Výuka podle nového rozvrhu

Od pondělí 25. ledna 2021 vyučujeme dle upraveného rozvrhu. Více v sekci Studium/rozvrh tříd.

Pololetní prázdniny

29. 1. Pololetní prázdniny

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň