Pravidla hodnocení

Seznamte se s novou Vyhláškou ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Důležité informace:

 • všichni žáci dostanou za 2. pololetí tohoto školního roku vysvědčení
 • všichni žáci budou klasifikováni díky podkladům získaným v době prezenční výuky, podpůrně také z podkladů získaných z distančního vzdělávání a z hodnocení žáka v prvním pololetí
 • hodnocení distanční výuky nelze přesně (a spravedlivě) sumativně vyčíslit, mělo by být výhradně formativního charakteru a nemůže nahradit hodnocení prezenční výuky (zde budeme hodnotit snahu žáků o pravidelnou práci a odevzdávání úkolů a výstupů)
 • závěrečná známka nesmí být tvořena jen na základě distanční výuky, zároveň nebude nedostatek podkladů z tohoto období důvodem k nehodnocení z daného předmětu
   vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude součástí dokumentů přikládaných k přihlášce
 • žáka, který se přihlásil k maturitní zkoušce v jarním zkušebním termínu, nelze hodnotit ve 2. pololetí tohoto školního roku stupněm 5 nebo slovem "nehodnocen"
 • nehodnocen“ za 2. pololetí lze u nematurantů připustit pouze tehdy, není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení za 2. pololetí a v 1. pololetí byl žák také „nehodnocen“.V takovém případě bude stanoven náhradní termín hodnocení nejpozději do 30. září 2020
 • do zameškaných hodin se počítají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti studentů na vzdělávání ve škole
 • žákům, kteří by s hodnocením na vysvědčení nesouhlasili, je zachována možnost žádat o přezkoumání výsledků hodnocení komisionálním přezkoušením ze znalostí za 2. pololetí školního roku (u nezletilého studenta žádost podává zákonný zástupce).
 • pokud je žák nehodnocen za 1. pololetí, vykoná komisionální zkoušku pouze v případě, že bude dovoleno prezenční studium

Anna Kohoutová

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

1. 6. 2020 MZ didaktické testy z Mat a AJ

Maturitní didaktické testy

3. 6. 2020 didaktický test Matematika+

Maturitní didaktický test

Ústní maturitní zkoušky

Ústní maturitní zkoušky společné i profilové části

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň