Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Pravidla prezenčního studia pro maturanty

Vážené kolegyně, kolegové, žáci, žákyně,

od pondělí 11. května 2020 bude umožněn přístup žákům maturitních ročníků ke skupinovým konzultacím z předmětů, ze kterých budou maturovat. Za tímto účelem je připraven speciální Rozvrh konzultací, jehož součástí je i rozpis učeben a místností na čekání o volných hodinách. O způsobu výuky (prezenční/distanční) rozhoduje žák. Podrobný itinerář předmaturitního období naleznete zde, aktuální termíny budeme postupně přídávat tak, jak je uvolní MŠMT.

Kromě kompletního textu Metodiky k otevírání škol (viz příloha), jejíž součástí je text OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ ZKOUŠKU V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, Vám předkládáme vybrané nejdůležitější body, které musíme všichni respektovat:

• vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům maturitních tříd, nikoliv doprovázejícím osobám;

• všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky a dodržují rozestup alespoň 2 m;

• toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou;

• každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

• Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku;

• žáci se nepřezouvají - po příchodu do školy využívají všichni příchozí k desinfekci rukou bezkontaktní stojan, v určených učebnách pak desinfekce na umyvadlech;

• maximální počet žáků ve skupině je 15, je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici v učebně, skupiny se nesmí měnit ani ve vztahu k druhé třídě ani ve stejně třídě;

• v průběhu pobytu v učebně nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru);

• žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují ruce ve své učebně;

• v každé učebně je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min);

• škola vede evidenci o docházce žáků do školy (povinnost zapisovat do seznamu – bude na stolku v kuchyňce – vyučující si ho před konzultací vyzvedne, zapíše účast na konzultaci a po ukončení vrátí na stolek);

• před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo učebnu nasadí roušky;

žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují ruce ve své učebně;

• na čekání žáků na konzultace jsou vyčleněny místnosti, viz Rozvrh konzultací – doporučujeme využít k čekání venkovní prostory (včetně terasy, pergoly na školním dvoře)

• při první účasti ve výuce odevzdají žáci vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha)

Anna Kohoutová, ředitelka školy

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Výuka podle nového rozvrhu

Od pondělí 25. ledna 2021 vyučujeme dle upraveného rozvrhu. Více v sekci Studium/rozvrh tříd.

Pololetní prázdniny

29. 1. Pololetní prázdniny

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň