Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Postup po zveřejnění výsledků PZ

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek jsme zvěřejnili na webových stránkách školy a ve vývěsní skříňce před budovou:

16. 6. pro uchazeče o čtyřleté studium 

17. 6. pro uchazeče o šestileté a osmileté studium

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečů nezasílají. Ředitelka školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, kteří budou moci zažádat o vydání nového rozhodnutí (podle § 101,písmenob, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Šablonu této žádosti najdete na webových stránkách v sekci Příjímací řízení zde.

Připomínáme význam odevzdání zápisového lístku. Pro uplatnění zápisového lístku má tentokrát uchazeč jen 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen, a to zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Pokud uchazeč neodevzdá v této lhůtě zápisový lístek, bude jeho místo postoupeno uchazeči, který nebyl ke vzdělávání přijat (v pořadí podle výsledkové listiny přijímacího řízení) a podal žádost o nové rozhodnutí.

Rekapitulace možných scénářů dalšího vývoje:

1. Na výsledkové listině je vaše registrační číslo v seznamu přijatých a chcete k nám skutečně nastoupit. 

Gratulujeme, další postup je jednoduchý. Od úterý 16. června 2020 můžete v kanceláři gymnázia odevzdávat tzv. zápisový lístek. Zápisový lístek musíte odevzdat do 5 dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení (nejdéle 23. června 2020 v případě čtyřletého studia, 24. června 2020 v případě osmiletého studia).

2. Na výsledkové listině je sice vaše registrační číslo mezi přijatými, ale vzhledem k tomu, že budete přijati na jinou školu, na naše gymnázium nenastoupíte. 

Protože na místo, které je zatím vyhrazeno pro vás, čekají v pořadí další uchazeči, zašlete nám co nejdříve e-mail na adresu gymnaz@gymtrebon.cz s informací o tom, že k nám nenastoupíte. Děkujeme!

3. Na výsledkové listinení vaše registrační číslo v seznamu přijatých, ale stále máte zájem u nás studovat. Na jiné škole jste se ve výsledném pořadí umístili na pozici, která vám zaručuje přijetí:

Podejte u nás žádost o nové rozhodnutí. Žádost je možné podat až po tom, co poštou dostanete rozhodnutí o nepřijetí - dříve ho přijmout nemůžeme

Doručte škole, která Vám garantuje přijetí, zápisový lístek. Informujte ji, že budete čekat na výsledek žádosti o nové rozhodnutí na naší škole. Ušetříte tím hodně práce a starostí té druhé škole.

V případě, že vaší žádosti o vydání nového rozhodnutí u nás ve škole bude vyhověno a vy stále budete mít zájem zde studovat, vyzvednete si zápisový lístek ze školy, kde jste byli původně přijati a přinesete ho k nám (k tomu je nutné předložit naše nové rozhodnutí o přijetí)

Žádost je nutné podat ředitelce školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení/vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

ŘŠ má možnost vydání nového rozhodnut za předpokladu, že existuje volné místo (=některý z přijatých uchazečů neodevzdal zápisový lístek) a zároveň uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z kapacitních důvodů

ŘŠ se při vydávání nového rozhodnutí bude řídit pořadím uchazečů dle výsledku přijímacího řízení.

4. Na výsledkové listině není Vaše registrační číslo v seznamu přijatých. Na jiné škole jste se ve výsledném pořadí umístili na pozici, která vám zaručuje přijetí, a chcete také na tuto školu nastoupit. 

Nemá smysl si podávat žádost o nové rozhodnutí na naší škole, a tak to prosím nedělejte! Když nám ale pošlete e-mail, že budete přijati na jinou školu, moc nám to pomůže a děkujeme za to!

5. Na výsledkové listině není Vaše registrační číslo v seznamu přijatých a stejně to dopadlo i na druhé škole.

Můžete zkusit podat žádost o nové rozhodnutí, a to nejlépe na obě školy. Nezapomeňte ale, že žádost je možné podat až poté, co si zákonní zástupci vyzvednou nebo poštou obdrží rozhodnutí o nepřijetí!

! Pozor - v případě, že budete požadovat vrácení zápisového lístku u kterékoliv školy, toto smíte učinit pouze jednou a jen tehdy, pokud předložíte nové rozhodnutí o přijetí.

 V pondělí 15. 6. 2020 (pro čtyřletý obor) a v úterý 16. 6. 2020 (pro osmiletý obor) od 11 do 15 hodin mohli dle §38 Správního řádu č. 500/2004 Sb. zákonní zástupci uchazečů využít možnosti nahlédnout do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí. Upozorňujeme, že seznam přijatých uchazečů v tuto dobu k dispozici ještě nebude.

 Anna Kohoutová

V Třeboni dne 17. června 2020

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Výuka podle nového rozvrhu

Od pondělí 25. ledna 2021 vyučujeme dle upraveného rozvrhu. Více v sekci Studium/rozvrh tříd.

Pololetní prázdniny

29. 1. Pololetní prázdniny

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň