Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Prezenční výuka primy a sekundy od 17. května 2021

V pondělí 17. května 2021 nastupuje k prezenční výuce prima a sekunda. Ostatní třídy pokračují v distanční výuce. Aktuálně probíhá prezenční výuka sekundy a tercie.

Všichni žáci nastoupí k prezenční výuce pod podmínkou negativního testování a nulových příznaků nemoci COVID19 (viz příloha Kontrolní seznam příznaků Covid 19) - seznamte se s informacemi ohledně testování a všech výjimek v příloze Testování žáků ve školách, výjimky.

Žáky budeme testovat, popř. kontrolovat příslušné doklady, jednou týdně, tj. v aktuálním případě v pondělí 10 května od 7:15 v přízemí školy. Žáci budou vpouštěni do budovy pouze hlavním vchodem ve skupinách po 6, testy proběhnou za dodržování všech nutných hygienických opatření v 6 připravených učebnách pod dohledem učitelů (ne za jejich asistence). Učitelé budou připraveni žákům vysvětlit způsob testování a společně s nimi vyčkají na výsledek - v případě negativního testu se žáci odeberou do učeben, v případě pozitivního testu se žáci vrátí domů a neprodleně se objednají na PCR test. Prima bude využívat k výuce výhradně 1. patro, sekunda výhradně 2. patro budovy. Prosíme žáky, aby nechodili na výuku na poslední chvíli a počítali s čtvthodinovou rezervou na případné testování (u dojíždějících žáků budeme tolerantní).

V případě, že žák prodělal onemocnění COVID-19 a od této doby neuplynulo 90 dní, může být testování ušetřen v případě, že přinese vyplněné a zák. zástupcem podepsané čestné prohlášení (viz příloha) a současně bude třídnímu učiteli přeposlána potvrzovací sms (včetně jména žaka) o pozitivním testování. Samzřejmě budeme přijímat i potvrzení od lékaře nebo lékařskou zprávu.

Testovat se u nás nemusí žák, který předloží doklad o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu provedeného na odběrovém místě, který není starší než 48 hodin.

Budeme povolovat a respektovat, pokud si žák přinese jiný certifikovaný test (viz seznam v příloze) a na místě si jej sám provede.

Používáme testy LEPU MEDICAL (SARS-CoV-2, Antigen Rapid Test Kit), návodné video zde. Testy jsou neinvazivní, zcela bezbolestné a na používání velmi jednoduché.

Šatny budou pro žáky otevřené, přezouvat se bude, od úterka otevřeme i boční vchod. První pondělní hodinu budou mít obě třídy třídnickou hodinu, na které převezmou pololetní výpis vysvědčení.  Poté se bude vyučovat podle známého rozvrhu. Žáci se budou ve třídách i společných prostorách chránit rouškou, učitelé respirátorem.

Všichni si uvědomujeme důležitost adaptačního období a připravujeme se na postupný návrat žáků do lavic k běžné prezenční výuce. Uděláme maximum pro to, abychom žákům vytvořili bezpečný a klidný návrat, minimalizovali stresové situace a pomohli jim přirozeně vplout do nového způsobu vyučování. V prvním týdnu nebudou žáci ústně ani písemně zkoušení, pokud bude probíhat jakékoliv testování, bude to za účelem praktického získání zpětné vazby a reflexe na distanční výuku. Jsme si vědomi toho, že ne pro všechny bude návrat jednoduchý a jsme připraveni každému, kdo o to projeví zájem, podat pomocnou ruku. Prosím, abychom spolu co nejvíce komunikovali, byli k sobě otevření a důvěřovali si - týká se to rodičů, žáků i učitelů. Společně to určitě zvládneme.

--------------------------

V příloze je i nadále Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 6. 4. 2021, kterým se omezuje provoz škol a zakazuje osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání s účinností od 12. dubna 2021 do odvolání - aktálně se to týká pouze vyššího gymnázia. Zároveň přikládáme Aktuální informace k provozu škol od 12. dubna 2021 z dílny MŠMT. Stále platí možnost skupinových konzultací pro žáky maturitních ročníků a pro žáky ohrožených školním neúspěchem. Vše na dobrovolné bázi. 

Distanční výuka pokračuje, je povinná a probíhá i nadále v prostředí MS Teams. Prosíme všechny žáky, aby pečlivě sledovali plánování on-line výuky v kalendáři MS Teams, účastnili se konferencí, důsledně sledovali a plnili zadání z jednotlivých předmětů. Výuka probíhá kromě hudební a tělesné výchovy i nadále dle platného rozvrhu.

Těšíme se na všechny naše žáky! Těm, kteří zůstávají na distanční výuce, přejeme dostatek trpělivosti, disciplíny a chuti do studia, i nadále jsme připraveni se Vám maximálně věnovat i on-line. 

Nám všem samozřejmě přeji pevné zdraví a optimismus, 

Anna Kohoutová

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Adopce na dálku - 1. on-line semináře

Ve dnech 12. 5. a 13. 5. 2021 probíhají on-line semináře o adopci na dálku z Centra Narovinu pro třídy primu, sekundu a 1. ročník.

Prezenční výuka pro primu a sekundu

V týdnu od 17. května 2021 se prezenční výuky zúčastní prima a sekunda. Ostatní ročníky pokračují ve výuce distanční.

>> více

Didaktické testy MZ 24. - 26. 5. 2021

Termíny didaktických testů pro maturitní ročníky

>> více

Ředitelské volno 1.- 3. 6. 2021

Na základě §24, odst. 2 ŠZ budou žáci z důvodu nutnosti zajištění hladkého průběhu ústní části maturitních zkoušek čerpat v uvedených dnech ředitelské volno.

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň