Profil učitele

 Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Promluva ředitelky školy, září 2021

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče a přátelé naší školy,

s velkým očekáváním vstupujeme do 154. školního roku třeboňského gymnázia. Máme za sebou velké výzvy v podobě realizace distanční výuky a všichni chceme udělat maximum pro to, aby se nám tyto zkušenosti povedlo využít pro další rozvoj výuky prezenční. Naučili jsme se velmi efektivně pracovat v on-line prostředí, protřídili jsme učivo na zbytné a nezbytné, osvojili jsme si nové metody práce, z nichž alespoň část chceme využívat i do budoucna.

Výuka. Všechny předmětové komise mají za sebou pečlivou revizi tematických plánů, na jejichž základě stavíme výuku v tomto školním roce. Cílem začátku školního roku je efektivní a citlivá rekapitulace probrané látky a postupný nájezd na nová témata. Hodně si slibujeme od zapojení do projektu Jihočeského kraje IKAP (říkáme mu Šablony III), díky kterému můžeme využívat prostředky na tandemovou výuku, zapojovat do ní odborníky z praxe, můžeme se věnovat žákům ohroženým školním neúspěchem, využívat služeb kariérové poradkyně. V rámci tandemů zapojujeme do výuky konkrétní třídy 2 učitele najednou – jejich vzájemná spolupráce nabízí žákům daleko individuálnější přístup, možnost vést paralelně teoretickou a praktickou výuku, dostávat efektivnější okamžitou zpětnou vazbu. Pečlivě vybíráme odborníky z praxe, které budeme právě do takové tandemové výuky také zapojovat – naši žáci se tak mohou těšit na obohacenou výuku ZSV, biologie, matematiky, díky rodilým mluvčím zpestříme výuku jazyků (NJ, ŠJ). Cílem práce naší kariérní poradkyně je především snaha pomoci našim žákům vybrat si co nejdříve svou specializaci – nejdříve pro volbu výběrových seminářů, později pro volbu maturitních předmětů či studia na vysoké škole. Nejen kvůli složité době distanční výuky se objevují žáci, kteří mají problém se zvládáním mnohdy složitého učiva – ať už je to vinou nedostatku vnitřní motivace, nebo nedostatku studijních předpokladů. Díky tomuto projektu, navíc i díky Národnímu plánu doučování můžeme takové žáky podpořit. Stejně tak chceme ale maximálně motivovat žáky talentované, kterým budeme nekonečně nabízet nadstandardní možnosti pro jejich studijní a osobnostní rozvoj – zapojujeme se do desítek různých oborových projektů a soutěží, využíváme síť našich odborných partnerů, cestujeme, organizujeme terénní výuku. Zásadní je pro nás propojování předmětů prostřednictvím tematické výuky. Žákům nabízíme i letos pestrou nabídku volnočasových aktivit, které s výukou úzce souvisí – sport, knihovna, GYM, šachy, přírodovědný kroužek, programování atp.

Učitelský sbor je od loňského roku posílen o 4 nové tváře, absolventy pedagogických fakult, kteří se s velkým nadšením a energií pustili do výuky, velmi ochotně a přátelsky se včlenili do stávajícího kolektivu učitelů. Poprvé si roli třídních učitelek vyzkouší Zuzana Dvořáková a Jarmila Ďoubalová, které se těší na práci s žáky 1. ročníku a primy – aktuálně mají za sebou povedené adaptační kurzy v Římově. Velmi funkčním způsobem pracují týmy předmětových komisí – učitelé v nich sdílejí své zkušenosti, radí se o efektivitě metod výuky, debatují o způsobech hodnocení, plánují, jak obohacovat a propojovat výuku různých předmětů.

Budova gymnázia zaznamenala i v průběhu uplynulého školního roku drobné změny. Podařilo se nám doopravit všechny suterénní prostory – díky letním stavebním úpravám mohou žáci využívat nově upravené a hlavně kompletně opravené prostory šaten. V areálu tělocvičny byly instalovány dvoje nové prosklené bezpečnostní dveře, revitalizovali jsme učebnu hudební výchovy (nová podlaha), opravili podlahu v jazykové učebně, zřídili novou mobilní počítačovou učebnu (32 nových notebooků v dokovacích pojízdných skříních). Stále nám velmi záleží na kultivovaném a esteticky inspirativním prostředí pro výuku i volnočasové aktivity našich žáků.

Spolupráce s rodiči a jejich maximální informovanost je pro nás další prioritou. Chceme navázat na úspěšné on-line konzultační schůzky, které plánujeme organizovat kromě dvou prezenčních rodičovských schůzek v listopadu a dubnu i v průběhu celého školního roku. I nadále budeme organizovat různé dobročinné aktivity, v rámci kterých oceníme podporu rodičů. O všem významném budeme vždy informovat na každodenně aktualizovaných webových stránkách, nově jsme otevřeli a oživili facebookový a instagramový profil školy.

Podmínkou pro realizaci všech plánů je pevné zdraví nás všech – přeji ho nejen nám, ale i celé naší zemi. Ať můžeme svobodně dýchat bez roušek a respirátorů, bez omezujících příkazů a nařízení. Přeji nám všem hodně chuti a nadšení do práce a do studia, ať se našemu gymnáziu daří i v novém školním roce 2021/2022.

S úctou

Anna Kohoutová

 

V Třeboni dne 6. září 2021

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Schůzka rodičů pro 1.4

19. října 2021 od 16:30 v učebně biologie v přízemí informativní schůzka rodičů s vedením školy a učiteli

Podzimní prázdniny

27. a 29. 10. podzimní prázdniny, 28. 10. státní svátek

Moderní společenské hry 19. 10.

Od 13.15 hodin, učebna dějepisu.

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň