Gymnázium Třeboň

Jubilejní zastavení druhé: Budova

Budova třeboňského gymnázia

Budova našeho gymnázia je podstatně mladší než jeho instituce. v září to bude 150 let, co bylo v Třeboni založeno čtyřtřídní nižší reálné gymnázium, které tehdy sídlilo vedle děkanského ústavu v Husově ulici v této budově:

Zde tedy sídlilo gymnázium bezmála čtyřicet let. Na začátku 20. století vyvstal problém s nedostatkem prostoru, a tak se začalo uvažovat o tom, kam by se gymnázium mohlo přestěhovat. Původním plán se týkal přístavby k dnešní základní škole v Sokolské ulici (tehdejší chlepecké škole). Dochovaly se unikátní plány tohoto návrhu z roku 1903:

Nakonec tento plán naštěstí pro nás schválen nebyl a jsou tu první plány schwarzenbergského stavitele Sedláčka na novou gymnaziální budovu, která by stála na místě tehdejší schwarzenbergské chmelnice. Tyto plány byly ministerstvem schváleny:

Zemskou školní radou byl poté schválen projekt vrchního inženýra stavebního oddělení ministerstva vnitra Karla Doudy, který byl zadán vrchnímu staviteli Václavu Nekvasilovi za 181 000 K :

V roce 1905 byla dokončena hrubá stavba školy:

Kolaudace budovy proběhla 15. září 1906 a 20. září se zde začalo učit.

Významnou změnou v provozu gymnázia byla stavba vlastní tělocvičny v roce 1998, která vznikla v prostorách školního dvora za téměř 16 mil. korun. Byla účelně propojena s ostatními prostorami školy a na svou dobu špičkově vybavena.

Nejvýznamnější investiční akce v historii budovy školy ale přichází právě letos, kdy byla v pondělí 5. března 2018 zahájena stavba s názvem Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben. Přečtěte si více o akci a jejím průběhu. Tato akce by měla být dokončena na začátku listopadu letošního roku a chápeme ji jako dar gymnáziu k 150. výročí jeho založení.

Budova gymnázia v červnu 2017:

Nejaktuálnější podobu budovy gymnázia (2021) i s detailními náhledy na interiéry si můžete prohlédnout zde

Anna Kohoutová

foto: ako

Děkujeme Státnímu oblastnímu archivu v Třeboni (pobočka Český Krumlov) za možnost kopírovat historické materiály, děkujeme Janu Přibilovi za zapůjčení pohledů a laskavé svolení ke zveřejnění.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout