Gymnázium Třeboň

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto 2022, možnost vyzvednutí opravených testů

Seznamte se s výsledky přijímacích zkoušek nanečisto, které proběhly v sobotu 22. ledna 2022 a kterých se zúčastnilo 34 žáků pro osmileté studium a 30 pro čtyřleté. Výsledky by měly být užitečným vodítkem pro další přípravu žáků - přejeme všem zúčastněným, aby s nimi naložili co nejkonstruktivněji. Neuspokojivý výsledek u přijímacích zkoušek nanečisto nemusí nikdy znamenat neúspěch u "ostrých" přijímaček. 

POZOR, NABÍZÍME ZÁJEMCŮM ON-LINE KONZULTACI NAD OPRAVENÝMI TESTY V MS TEAMS - 

aby tato naše nabídka měla smysl, měli byste mít v ruce opravené testy z obou předmětů, ty si mohou účastníci testů nebo jejich zákonní zástupci vyzvednout: v úterý 8. 2. 2022 od 7:00 do 12:00, nebo ve středu 9. 2. od 12:00 do 16:00 v kanceláři školy - je nutné znát registrační číslo. Další možností, jak získat opravený test, je zaslat na naši adresu (najdete na webových stránkách)  odpovědní obálku formátu A4 s nadepsanou adresou a známkou platné hodnoty, nezapomeňte přiložit jméno, příjmení a registrační číslo uchazeče. Plánujeme, že Vám v týdnu od 21. - 25. 2. nabídneme do Vašich e-mailových adres termíny konzultací a odkaz na událost v MS Teams - žáci (a klidně i rodiče) se budou moci přihlásti z domova a vyslechnout si detailní rozbor výsledků příslušného testu - zvlášt pro český jazyk, matematiku, zvlášt pro zájemce o osmileté a čtyřleté studium. Konzultace povedou ve většině učitelé, kteří testy opravovali. Uděláme maximum pro to, abychom Vás upozornili na časté chyby a co nejefektivněji nasměrovali v další přípravě na "ostré" přijímací zkoušky.

Kéž by výsledky byly pro každého z Vás zdravou motivací k dalšímu studiu, ať už to bude kdekoliv.

Těšíme se na další spolupráci a přejeme hodně zdraví a radosti z učení,

Anna Kohoutová

Celý výtěžek z této akce ve výši 19 200,- Kč zaslaný při přihlašování k PZN byl věnován do fondu Sdružení rodičů při Gymnáziu a bude sloužit ve prospěch všech žáků naší školy.

Přijímací řízení

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout