Gymnázium Třeboň

Přijímací zkoušky nanečisto 21. ledna 2023

Přijímací zkoušky nanečisto simulují reálné přijímací zkoušky - stejný čas na jednotlivé testy, stejné prostředí a celková organizace zkoušek. Ve výsledkové listině získají žáci v anonymizované podobě pod registračním číslem přehled o dosaženém počtu bodů a svém celkovém pořadí. Každý účastník bude mít možnost zúčastnit se on-line setkání s učitelem příslušného předmětu, který s žáky probere všechny testové úlohy a upozorní na možná úskalí jejich řešení.

Kde: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Kdy: sobota 21. ledna 2023

Prezence: 8:15 - 8:45 v přízemí školy

Testy (CERMAT) : český jazyk (60 minut) a matematika (70 minut)

Čas zahájení: 9:00

Ukončení: cca 11:30

Přihláška: on-line zde, termín podání - nejpozději do 18. ledna 2023

Cena: 300,- Kč, platbu na účet Sdružení rodičů při GT č. 5975753339/0800, v.s.: první část rodného čísla účastníka (před lomítkem), poznámka pro příjemce: jméno a příjmení uchazeče.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psací potřeby: povolená pouze propiska (černá nebo modrá, nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná a nesmí psát slabě) a rýsovací potřeby na matematiku

Nepovolené pomůcky: mobilní telefony, chytré hodinky, kalkulačky apod.

Výsledky budou zveřejněny na webu školy pod přiděleným registračním číslem (bude přiděleno při zadávání prvního zkušebního předmětu)

Upozornění: oba testy jsou jen v jedné variantě pro všechny školy, tzn. pokud byste chtěli dělat testy na více školách, budou s velkou pravděpodobností stejné

Opravené testy z obou předmětů si budou moci účastníci tesů nebo jejich zákonní zástupci vyzvednout v kanceláři školy  od 11.  února 2022 v době od 8:00 do 15:00 hod. (je nutné znát registrační číslo, preferujeme únorové úterky).

Další informace o jednotných přijímacích zkouškách zveřejníme zde na našich webových stránkách nejpozději do 30. ledna 2022 - jisté je, že se u nás budou konat Jednotné přijímací zkoušky CERMAT, pro tuto chvili si zafixujte termín odevzdání přihlášky (1. 3. 2023) , všechny podpůrné informace hledejte na našem webu v sekci Přijímací řízení (přihlášky, termíny, procvičování apod.).

 

Anna Koktavá, ředitelka školy

18. listopadu 2022

 

 

 

Přijímací řízení

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout