Gymnázium Třeboň

Přijímací zkoušky nanečisto 2023 - výsledky

Seznamte se s výsledky přijímacích zkoušek nanečisto, které proběhly v sobotu 21. ledna 2023 a kterých se zúčastnilo 33 žáků pro osmileté studium a 51 pro čtyřleté (viz přílohy).

V rámci přijímacího řízení v minulém školním roce byli z posledního místa přijati uchazeči s tímto bodovým ohodnocením:

4leté G - ČJL 32, MAT 28

8leté G - ČJL 20, MAT 16

Opravené testy z obou předmětů si mohou účastníci testů nebo jejich zákonní zástupci vyzvednout: v úterý 31.1.2023 od 7:30 do 15:30, nebo ve středu 1.2.2023 ve stejný čas v kanceláři školy - je nutné znát registrační číslo. Další možností, jak získat opravený test, je zaslat na naši adresu (najdete na webových stránkách) odpovědní obálku formátu A4 s nadepsanou adresou a známkou platné hodnoty, nezapomeňte přiložit jméno, příjmení a registrační číslo uchazeče.

POZOR, NABÍZÍME VŠEM UCHAZEČŮM KONZULTACE NAD OPRAVENÝMI TESTY- projdeme s Vámi všechny testové úlohy, upozorníme na nedostatky a časté chyby, vysvětlíme "chytáky", poučíme o formě i obsahu a budeme se snažit nasměrovat na další přípravu na "ostré" přijímací zkoušky

  • UCHAZEČI Z 9. TŘÍD - STŘEDA 15. ÚNORA 2023, 15:00 ČESKÝ JAZYK (Zdeněk Kučera), 16:00 MATEMATIKA (Miroslava Tomanová) -  prezenčně, učebna biologie v přízemí, žáci se nemusí přezouvat, s sebou psací potřeby, nevyzvednuté opravené testy obdrží žáci na místě
  • UCHAZEČI Z 5. TŘÍD -  PÁTEK   17. ÚNORA 2023, 14:00 ČESKÝ JAZYK (Anna Koktavá), 15:30 MATEMATIKA (Martin Krynický) - prezenčně, učebna biologie v přízemí, žáci se nemusí přezouvat, s sebou psací potřeby, nevyzvednuté opravené testy obdrží žáci na místě

Neuspokojivý výsledek u přijímacích zkoušek nanečisto nemusí dle našich zkušeností znamenat neúspěch u "ostrých" přijímaček. Výsledky by měly být užitečným vodítkem pro další přípravu žáků - přejeme všem zúčastněným, aby s nimi naložili co nejkonstruktivněji a aby byly pro každého zdravou motivací k dalšímu studiu, ať už to bude kdekoliv. Další informace o chystaných přijímacích zkouškách sledujte průběžně zde na našich webových stránkách. Tiskopis přihlášky a instrukce k vyplnění naleznete zde.

Těšíme se na další spolupráci a přejeme hodně zdraví a radosti z učení,

Anna Koktavá, ředitelka školy

Celý výtěžek z této akce ve výši 25 200,- Kč byl věnován do fondu Sdružení rodičů při Gymnáziu a bude sloužit ve prospěch všech žáků naší školy.

Přijímací řízení

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout