Gymnázium Třeboň

Harmonogram maturitních zkoušek 2024

Jarní zkušební období 2024

1. Termíny konání písemných prací profilové části jsou stanoveny na 3. - 5. dubna 2024:

středa  3. dubna 2024, 13:25 110 minut český jazyk
čtvrtek 4. dubna  2024, 13:25 75 minut anglický jazyk
pátek   5. dubna  2024, 13:25 90 minut německý a španělský jazyk

V případě, že žák řádně omluví svou nepřítomnost (do 3 kalendářních dnů, v případě zdravotních důvodů požadujeme lékař. potvrzení), bude mu nabídnut náhradní termín konání písemné práce - 18. - 19. dubna 2024 od 13:30 

2. Řádné termíny konání společné části MZ = didaktických testů jsou stanoveny na 2. - 4. května 2024:

čtvrtek 2. května 2024 matematika                    8:00   anglický jazyk 13:30
pátek   3. května 2024 český jazyk a literatura  8:00  
pondělí 6. května 2024  matematiky rozšiřující    8:00 německý a španělský jazyk 13:00
 
- zkoušky společné části MZ může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání
- přesné časové schéma řádného termínů společné části MZ a další podrobnosti naleznete zde
- v platnosti zůstává prodloužení času na konání didaktických testů - český jazyk a literatura (85 minut), cizí jazyk (110 minut, z toho 40 minut poslechová část a 70 minut část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti), matematika (135 minut)
- katalogy požadavků a způsob hodnocení MZ ve společné části MZ 2024 zde
- testy a zadání z předchozích období zde

3. Řádný termín konání profilových ústních MZ - 20. - 23. května 2024

- podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů

- podrobné informace k profilové části MZ 2024 zde

- témata k profilové části MZ 2024 zde

- kritéria hodnocení profilové části MZ 2024 zde

- maturitní komise (jmenování) v příloze

----------------

Přeji všem maturantům dostatek sil a soustředění do finále jejich studia na našem gymnáziu,

Anna Koktavá

V Třeboni dne 1. března 2024

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout