Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Ivana Čurdová

 Vzdělání

  • 1986 – 1992 Jihočeská univerzita v ČB, Pedagogická fakulta, Učitelství pro základní a střední školu M-F
  • 1999 - 2001 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Výchovné poradenství
  • 2018 - Získání profesní kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (75-004-R)

Praxe

  •  1992 – dosud Gymnázium Třeboň

Další informace

výchovná a kariérová poradkyně

třídní 3. ročníku 2021-2022

předseda předmětové komise matematiky

Koníčky

cestování, turistika a cykloturistika, jóga, angličtina, sudoku

Konzultační hodiny

čtvrtek 13.00 - 14.00 nebo i v jiném termínu (raději se předem ohlásit)

Kontakt

telefon: 389 822 057      e-mail: icurdova@gymtrebon.cz

Kritéria hodnocení na konci klasifikačního období:

Matematika:

Čtvrtletní práce z matematiky  - váha 10 bodů (2 za pololetí), odevzdání je nezbytná podmínka pro uzavření klasifikace v pololetí

Průběžné písemky - váha 4 body (2 až 3 za měsíc)

Při klasifikaci se podpůrně přihlíží k aktivitě žáka při hodinách, domácím úkolům, příležitostnému ústnímu zkoušení, možnosti oprav v případě neúspěchu

V předmětech SMA a CMA je podmínkou splnění klasifikace krátký referát na libovolné zajímavé téma související s matematikou - váha 3 body

Svět práce:

V tercii se hodnotí písemné minutovky (váha 4 body), soutěže a aktivita (váha 2 body)

V kvartě se hodnotí průběžné testy (2 za pololetí), aktivita, práce ve skupinách, domácí úkoly a referáty
 


 

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Prožitkový kurz pro sextu

6. až 8. 10. 2021 - Vávrovka (LKo, LDo)

Svatováclavské exkurze

Celoškolní vlastivědné poznávání

>> více

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň