Gymnázium Třeboň

Ivana Čurdová

 Vzdělání

  • 1986 – 1992 Jihočeská univerzita v ČB, Pedagogická fakulta, Učitelství pro základní a střední školu M-F
  • 1999 - 2001 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Výchovné poradenství
  • 2018 - Získání profesní kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (75-004-R)

Praxe

  •  1992 – dosud Gymnázium Třeboň

Další informace

výchovná a kariérová poradkyně

 

Koníčky

cestování, turistika a cykloturistika, jóga, angličtina, sudoku

Konzultační hodiny

úterý 14.15 hodin, pátek 10.00; v jiném termínu prosím domluvit předem

Kontakt

telefon: 389 822 057      e-mail: icurdova@gymtrebon.cz

Konzultace online

rezervace času

Kritéria hodnocení na konci klasifikačního období:

Matematika, CMA, SMA:

Čtvrtletní práce z matematiky  - váha 10 bodů (2 za pololetí), odevzdání je nezbytná podmínka pro uzavření klasifikace v pololetí

Průběžné písemky - váha 4 body (2 až 3 za měsíc)

Při klasifikaci se podpůrně přihlíží k aktivitě žáka při hodinách, domácím úkolům, příležitostnému ústnímu zkoušení, možnosti oprav v případě neúspěchu

Svět práce:

V tercii se hodnotí písemné minutovky (váha 4 body), soutěže a aktivita (váha 2 body)


 


 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout