Gymnázium Třeboň

Zuzana Dvořáková

* 1983

 

Motto

"Per aspera ad astra"

 

Vzdělání

 

 • 2010 – 2011 Západočeská univerzita v Plzni - Učitelství anglického jazyka pro SŠ pro absolventy učitelství AJ pro 2. stupeň ZŠ
 • 2003 – 2008 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Učitelství anglického a francouzského jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ
 • 2005 - 2006 Université René Descartes, Sorbonne, Paris – Lingvistika FJ
 • 1995 - 2003 Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec

Praxe

 

 • 2009 – dosud - Gymnázium, Třeboň – učitelka AJ, FJ
 • 2008 – 2009 – Překladatelská a tlumočnická agentura ACP Traductera s.r.o., projektová manažerka, lektorka FJ
 • 2007 – 2008 - Jazyková škola Horizonty s.r.o.,  lektorka AJ, FJ

Zahraniční pobyty, stáže, kurzy

 

 • 2005 - 2006 Erasmus – Sorbonne, Paris – lingvistika FJ

Osvědčení a kurzy

 • 2010 - instruktor lyžování
 • 2010 - hodnotitel ústní i písemné zkoušky MZ - anglický jazyk
 • 2011 - hodnotitel ústní i písemné zkoušky MZ - francouzský jazyk
 • 2011 - ČČK - zdravotník zotavovacích akcí
 • 2011 - Hodnotitel ústní i písemné zkoušky pro žáky s PUP MZ
 • 2023 - 2024 Oxford University Press - Teaching English for teenagers

Koníčky

rodina, lyžování, knihy, příroda, dětské tábory

Konzultace online

rezervace času

Kritéria pro hodnocení ve školním roce 2023/24

 

Anglický jazyk a francouzský jazyk

 • ústní zkoušení - min. 2x za pololetí - slovní zásoba a gramatika formou překladových vět a doplňovacích cvičení, rozhovory
 • krátké desetiminutovky na aktuálně probírané téma - vždy po předchozí domluvě
 • větší testy na celou probranou lekci - přibližně 3x za pololetí, vždy po předchozí domluvě
 • doplňkové aktivity - referáty, prezentace, aktivita v hodinách, domácí příprava, rozhovory ve dvojicích atd.
 • pololetní písemná práce - na konci každého pololetí - vždy po předchozí domluvě
 • bez napsání pololetní práce, všech větších testů a dvou ústních zkoušení nebude klasifikace uzavřena

Konverzace v anglickém jazyce

 • aktivita v hodinách, rozhovory ve dvojicích, aktivní práce ve skupinách
 • písemné práce po dokončení tématického bloku - cca 3-4 za pololetí - vždy po předchozí domluvě
 • ústní zkoušení - min. 2x za pololetí - slovní zásoba, prezentace, samostatný ústní projev na probírané téma
 • k uzavření klasifikace je třeba mít napsané všechny testy a mít 2 ústní výstupy

Konzultační hodiny

úterý 12:00 - 13:00 vždy po předchozí domluvě


Kontakt


zdvorakova@gymtrebon.cz, tel: 389822054

Další informace

 

třídní učitelka 3. ročníku


 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout