Gymnázium Třeboň

Jana Havlová

* 1967 

Motto

"Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká."

"Nevyčítej životu, co ti nedal , uč se oceňovat, co ti dal."

(Seneca)

 Vzdělání

 1985 – 1990 Pedagogická fakulta v Č. Budějovicích, obor: český jazyk a hudební výchova

Praxe

  • 2012 – dosud Gymnázium Třeboň
  • 1991 – 2013 -Obchodní akademie, SOŠ a SOU Třeboň
  • 1990 –1991 - Gymnázium Prachatice

Zahraniční pobyty, stáže, kurzy

  •  1991 – 1993 Karlova univerzita Praha, Pedagogická fakulta – studium výchovného poradenství
  • 2016 - 2017 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, Praha - hodnotitelka písemných prací z předmětu Český jazyk a literatura

Další informace

předsedkyně předmětové komise z českého jazyka, kronikářka školy, správkyně sbírek českého jazyka, zastupující učitelka septimy

v letošním roce budu zajišťovat literární exkurze do Prahy pro tyto třídy: 4. r. a VIII.(svatováclavská exkurze do Strže - Muzeum K. Čapka a Muzeum zlata :Nový Knín) 4. r. a VIII.  (humanitní kurz- židovská Praha), 3. r. a VII.  (po stopách K. Čapka),  2.r. a VI. (Praha kulturní)

Koníčky

vnučka Johanka,knihy, filmy, hudba, zahrádka, cestování, sport: lyžování, cyklistika, plavání, volejbal, badminton, turistika

Kritéria hodnocení ve školním roce 2021/2022 z českého jazyka a literatury ve třídách: 1.4, 2.4, sexta, oktáva a 4.4, septima

Mluvnice -alespoň 4 známky (větné rozbory, pravopis)

Stylistika (sloh) - alespoň 2 slohové práce

Čtenářský deník - alespoň 3 knihy za pololetí

Rétorika - popř. jiný ústní projev (např. z literatury) 1 známka

Den poezie - projekt - 1 známka (maturitní třídy jen dobrovolně)

 

Kontakt

jhavlova@gymtrebon.cz
janihavlova@seznam.cz

Konzultační hodiny: úterý 8:00 - 9.30 hod. (nejlépe po předchozí domluvě)

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout