Gymnázium Třeboň

Petr Kopeček

*23. srpna 1977 v Písku 

Motto

"The very stone kicks with one's boot will outlast Shakespeare."
(Virginia Woolf) 

"Hranice mého jazyka jsou hranicemi mého světa."

(Ludwig Wittgenstein)

 

Vzdělání 

 • 1996 – 2001 studium na PF JU České Budějovice, obor český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ, DP: Keltské a skandinávské látky v díle Julia Zeyera
 • 2005 – 2006 studium na PF MU Brno, obor anglický jazyk a literatura pro SŠ (rozšíření učitelské kvalifikace pro absolventy učitelství AJ pro 2. stupeň ZŠ), ZP: Virginia Woolf and the Stream of Consciousness Technique
 • 2009 – 2012 studium na FF UK Praha, st. program Evropské divadlo napříč staletími, Drama v dějinách, ZP: Eugéne Ionesco a jeho Plešatá zpěvačka

Praxe

 • 1995 - 1996 ZŠ, Bechyně (vedoucí zájmového kroužku AJ)
 • 1997 - 2000 Husitské muzeum Tábor (sezónní cizojazyčný průvodce v ČJ, AJ a NJ)
 •  říjen 1998 ZŠ, Soběslav (učitel AJ)
 •  leden – říjen 2000 Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice (učitel ČJL a AJ)
 •  srpen 2000 – dosud Gymnázium, Třeboň (učitel ČJL, AJ a KAJ)

Další informace

 • předseda předmětové komise anglického jazyka
 • koordinátor soutěží v anglickém jazyce
 • pravidelný člen poroty okresního kola soutěže v anglickém jazyce - kategorie SŠ
 • správce školní anglické knihovny
 • správce sbírky cizích jazyků
 • zástupce školy na burzách SŠ
 • lektor češtiny pro cizince
 • zastupující třídní učitel 4. ročníku

Koníčky

rodina, můj obor a profese, literatura, reálie a kultura anglicky mluvících zemí, literární a filmový místopis, kulturní dějiny Prahy, cizí jazyky (jako prostředek i cíl sám o sobě), filmový klub, divadlo, výtvarné umění, hudba, těsnopis, jižní Čechy - "země zamyšlená" (jsem velký jihočeský patriot pyšný na život v jedinečné, přívětivé a podmanivé lokalitě města Třeboně - "jezerní růže", kde cítíte otisk historie na každém kroku), rozmanité cesty a toulky (především znát svou zemi, ale také oblíbená "magická" osa Londýn - Praha - Třeboň - Vídeň, každoroční Cesta kolem Světa...), Toulavá kamera, plavání, běh, kolo, bruslení

Konzultační hodiny

pátek 14:15 - 15:00, nebo jindy, ale vždy po předchozí domluvě 

Kontakt

tel.: 389822053

pkopecek@gymtrebon.cz

Kritéria hodnocení v rámci jednoho pololetí

Český jazyk a literatura

 • aktivní přístup během hodiny a příprava na ni
 • ústní zkoušení min. dvakrát za pololetí (gramatika/literatura/interpretace a rozbor lit. ukázky)
 • průběžné kontrolní prověrky z gramatiky a literatury
 • pravopisné diktáty min. dvakrát za pololetí
 • pololetní slohová písemná práce
 • samostatný/párový/skupinový projekt

Anglický jazyk

 • aktivní přístup během hodiny a příprava na ni (také v hodinách rodilého mluvčího)
 • ústní výstup před třídou (interaktivní prezentace zadaného tématu, kritický rozbor přečteného článku, komunikace s vyučujícím na probírané téma)
 • průběžné kontrolní prověrky
 • pololetní písemná práce
 • samostatný/párový/skupinový projekt
 • dva rozbory knih přečtených v anglickém jazyce

Pozn.: Nesplněné kritérium je vždy nutno pro uzavření klasifikace splnit.

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout