Gymnázium Třeboň

Petr Kopeček

Motto

"The very stone kicks with one's boot will outlast Shakespeare."
(Virginia Woolf) 

"Hranice mého jazyka jsou hranicemi mého světa."

(Ludwig Wittgenstein)

Vzdělání 

 • PF JU České Budějovice, český jazyk a literatura (ZŠ a SŠ) – anglický jazyk (ZŠ)
 • PF MU Brno, anglický jazyk a literatura pro SŠ 
 • FF UK Praha, divadelní věda

Praxe

 • ZŠ, Bechyně (vedoucí zájmového kroužku AJ)
 • Husitské muzeum Tábor (sezónní cizojazyčný průvodce v ČJ, AJ a NJ)
 • ZŠ, Soběslav (učitel AJ)
 • Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice (učitel ČJL a AJ)
 • Gymnázium, Třeboň (učitel ČJL, AJ a KAJ)

Další informace

 • předseda předmětové komise anglického jazyka
 • koordinátor soutěží v anglickém jazyce
 • pravidelný člen poroty okresního kola soutěže v anglickém jazyce - kategorie SŠ
 • správce školní anglické knihovny
 • správce sbírky cizích jazyků
 • zástupce školy na burzách SŠ
 • lektor češtiny pro cizince
 • zastupující třídní učitel 1. ročníku

Koníčky

můj obor a profese, četba, divadlo, filmový klub, výtvarné umění, hudba, literární a filmový místopis, kulturní dějiny Prahy, rozmanité cesty a toulky, zároveň návraty do krásných jižních Čech, "země zamyšlené", plavání, běh, kolo, bruslení

Konzultační hodiny

pátek 14:15 - 15:00, nebo jindy, ale vždy po předchozí domluvě 

Kontakt

tel.: 389822053

pkopecek@gymtrebon.cz

Konzultace online

rezervace času

Kritéria hodnocení v rámci jednoho pololetí

Český jazyk a literatura

 • aktivní přístup během hodiny a příprava na ni
 • ústní zkoušení min. dvakrát za pololetí (gramatika/literatura/interpretace a rozbor lit. ukázky)
 • průběžné kontrolní prověrky z gramatiky a literatury
 • pravopisné diktáty min. dvakrát za pololetí
 • pololetní slohová písemná práce
 • samostatný/párový/skupinový projekt

Anglický jazyk

 • aktivní přístup během hodiny a příprava na ni (také v hodinách rodilého mluvčího)
 • ústní výstup před třídou (interaktivní prezentace zadaného tématu, kritický rozbor přečteného článku, komunikace s vyučujícím na probírané téma)
 • průběžné kontrolní prověrky
 • pololetní písemná práce
 • samostatný/párový/skupinový projekt
 • dva rozbory knih přečtených v anglickém jazyce

Pozn.: Nesplněné kritérium je vždy nutno pro uzavření klasifikace splnit.

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout