Gymnázium Třeboň

Ivana Kubínová

  Motto

"Dělej vše nejlépe jak umíš, ať to nemusíš dělat znova."

 Vzdělání

 • 1982 – 1987 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ: zeměpis - matematika
 • 1989 – 1992 Rozšíření pedagogické způsobilosti: výpočetní technika pro SŠ

Praxe

 • 1987 – dosud Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Semináře, kurzy

 • 2003 Tabulkový procesor MS Excel pro pokročilé, Zpracování grafiky pro www stránky, Úvod do PHP
 • 2004 Lektor pro Úvodní modul školení P, Lektor pro volitelný modul školení P – tabulkový procesor
 • 2005 Lektor pro volitelný modul školení P – grafika a digitální fotografie
 • 2007 Tvorba webových stránek pro pokročilé
 • 2007 – 2008 Brána jazyků
 • 2009 Kurz moderní výuky programování a algoritmizace v prostředí Baltie 4 C# pro začátečníky, Úvod do počítačových sítí
 • 2010 Zadavatel společné části MZ
 • 2012 Příprava projektů na střední škole a využívání ICT ve výuce na střední škole
 • leden  2013 - Seminář Naprogramuj si svoji hru, Projekt ScienZoom JU České Budějovice Katedry informatiky PF JU
 • únor 2011  – únor 2013 Akreditivané studium ICT koordinátoři
 • březen 2013 - Seminář AGID startuje
 • červen 2013 - kurz Bakaláři 6 - vedení elektronické třídní knihy
 • září 2013 - Seminář AGID - Krajina pohledem geoinformatika
 • listopad 2013 - Konference Vzděláváme pro budoucnost (Microsoft)
 • říjen 2014 - Seminář Čína - kontinent sám pro sebe a centrum globální ekonomiky; kurz Programování ve Scratch, Grafika a multimédia ve vzdělávání; kurz Informační a komunikační technologie zaměřené na SŠ
 • duben 2015 - Konference Vzděláváme pro budoucnost (Microsoft)
 • červen 2015 - Trimble SketchUp - základní kurz
 • říjen 2015 - seminář Mezinárodní migrace, Roadshow pro školy
 • listopad 2015, červen 2016 - konference SCOOL Web pro školy
 • únor 2016 - seminář Šikana ve škole
 • březen 2016 - konference Počítač ve škole
 • září 2016 - seminář Aktuální trendy ve výuce zeměpisu
 • říjen 2016 -  konference Roadshow pro školy, seminář Programování ve Scratch, 3D modelování, 3D tisk, Minecraft, digitální genealogie
 • leden 2017 - prezenční seminář pro školní maturitní komisaře, seminář Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
 • březen 2017 - Další vzdělávání učitelů informatiky - programování ve Scratch, badatelsky orientovaná výuka, internetové kurátorství
 • červen 2017 - konference o školních webech 2017
 • duben 2018 -  Další vzděláváí učitelů informatiky - Algoritmizace a základy programování v jazyce Python, Tvorba webových stránek pro pokročilé
 • říjen 2018 - Informatika bez počítače a robotika
 • září, říjen 2019 - Jak učit programování na 2. stupni ZŠ, Informatika bez počítače a robotika na 2. stupni, Roadshow Microsoft, Programování v jazyce Python - 2. díl
 • 2018, 2019 - Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí (sada workshopů s tématy Programování v Minecraft a gamifikace výuky, Programování robotických stavebnic, Programování ve Scratch a MakeCode, Cloudové nástroje pro práci učitele
 • 2020, 2021:
  • Pedagog a paragrafy ve škole, Právo ve škole – dílna
  • Africká kolonizace a dekolonizace, Geocoaching aneb Jak koučovat hodiny zeměpisu?
  • Microsoft - Večerní univerzity:  Nejlepší přítel učitele; MS Teams - konzultační hodina; Efektivní prezentace do výuky; Novinky a tipy a triky pro Office; Písemky co se sami opravují; Miluju a maluju a stříhám; Data se, data tam, já se na ně podívám
  • NPI ČR: Superlektorský kurz digitální technologie v rámci revize ICT ZV; Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy algoritmizace a programování
 • 2023 
  • NPI ČR: Superlektorský kurz Programování v Pythonu v rámci revize ICT G
  • Seminář Aktuální trendy ve výuce zeměpisu

Další informace

 • ICT koordinátor a správce sítě, realizace projektů SIPVZ (2006), Pilotní ověřování a modernizace ŠVPZV v regionu Třeboňsko (2007-2008), ICT technik projektu Konkurenceschopnost pro Třeboňsko (2010-2011) v rámci OPVK, ICT technik a věcný manažer projektu EU peníze SŠ (2012 - 2014), Finanční manažer projektu Nové výzvy pro Třeboňsko (2013 - 2014), manažer projektu Jazykové kompetence na třeboňském gymnáziu (2015), členka projektu Informatikáři informatikářům (od r. 2016), manažer projektu Podpora vzdělávání na třeboňském gymnáziu (2017 - 2019), manažer projektu Vzdělávání na třeboňském gymnáziu (2019 - 2021), manažer projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (od 1. 9. 2021), manažer projektu OP JAK od 1. 9. 2022
 • zastupující třídní učitelka oktávy
 • předsedkyně předmětové komise informatiky
 • správce sbírky informatiky
 • lektorka části digitální technologie v rámci revize ICT ZV (od r. 2021)
 • lektorka části programování v Pythonu v rámci revize ICT G (od září r. 2023)

Koníčky

cestování, cyklistika, sport, knihy, chalupa, zahrada

Konzultační hodiny

úterý 14:00 – 15:00

Kontakt

ikubinova(zzavinac)gymtrebon.cz

Konzultace online

rezervace času

Kritéria hodnocení na konci klasifikačního období

INF a KT

 • napsané všechny důležité písemné testy a samostatné práce zadané během pololetí, dokončené a uznané případné projekty, referáty a domácí práce, tj. v Bakalářích nesmí být nikde u průběžné klasifikace N
 • známka z minimálně 1 ústního zkoušení
 • při klasifikaci se podpůrně přihlíží k aktivitě žáka při hodinách
 • podmínkou pro uzavření klasifikace je, že žák nebude mít v průběžném hodnocení za pololetí žádné N (nehodnocen)

ZEM

 • napsané všechny důležité písemné testy a samostatné práce zadané během pololetí, dokončené a uznané případné projekty, referáty a domácí práce, tj. v Bakalářích nesmí být nikde u průběžné klasifikace N
 • známka z minimálně 1 ústního zkoušení
 • při klasifikaci se podpůrně přihlíží k aktivitě žáka při hodinách
 • podmínkou pro uzavření klasifikace je, že žák nebude mít v průběžném hodnocení za pololetí žádné N (nehodnocen)

ústní zkoušení (max. 10 bodů)

Každý žák bude v průběhu pololetí v hodinách zeměpisu dotazován na látku probranou v předchozích hodinách, resp. v dané vyučovací hodině. Na dotazované učivo z minulých hodin budou žaci upozorněni v předchozí hodině. Každá odpověď bude hodnocena až 2 body s tím, že žák bud takto dotazován pětkrát za pololetí, výjimka je sekunda, kde žák bude dotazován 3 krát za pololetí.

testy (podle jednotlivých testů, cca. 10 bodů (cca. 4 testy za pololetí) - povinné

Testy ohlašuji předem s cca. týdením předstihem. Pokud žák nebude v době psaní testu přítomen, musí se se mnou ve vlastním zájmu domluvit na náhradním termínu jeho napsání. Dokud si ho nedopíše, bude z něj hodnocen "N", což mj. zanemá neklafikaci v daném pololetí, Závažné výjimky (např. dlouhodobé onemocnění a následná nemožnost dopsání do termínu uzavření klasifikace) budou řešeny individuálně.

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout