Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Zdeněk Kučera

* znamení ryby

 

Vzdělání

 • Speciální pedagogika (etopedie a psychopedie)
  (Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Č.Budějovicích)
 • Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2.stupeň ZŠ a SŠ – český jazyk a literatura
  (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
 • Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2.stupeň ZŠ a SŠ - základy společenských věd /občanská výchova a ruský jazyk
  (Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

Praxe

 • Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 (od r.1989 - dosud)
 • Střední odborné učiliště sklářské, Chlum u Třeboně (1987-1989)

Studijní pobyty, stáže, kurzy

 • Kultury a křižovatky (Multikulturní centrum v Praze)
 • Politická filozofie pro občanskou společnost (Občanský institut v Praze)
 • Společnost, ženy a muži z aspektu gender (Open Society Fund v Praze)
 • Demokracie a ústavnost (Institut základů vzdělanosti Univerzity Karlovy v Praze)
 • Aplikovaná ekonomie (Junior Achievement v Praze)
 • Základy sociologie a politologie (Akadamie J.A.Komenského v Praze)
 • Výchova k demokratickému občanství (COV, Masarykova univerzita, Brno)
 • Žákovské a studentské parlamenty (COV, Masarykova universita Brno)
 • Výuka společenských věd - Inovace a tradice (Lichtenstern Gymnasium, Sachsenheim, Německo)

Další informace

předseda předmětové komise ZSV /OBV, člen výboru Asociace učitelů OV a společenských věd (Praha, www.obcankari.cz), koordinátor občanského vzdělávání, zastupující třídní učitel IV.ročníku

Koníčky

cestování, lyžování, četba, fotbal, hudba, myslivost, včelaření

Kritéria hodnocení žáků

- důraz kladen na komunikativnost, samostatnost, kreativitu, plnění úkolů v zadaném termínu
- zpracování tématu pro samostatnou práci a její prezentaci
- povinná účast při všech písemných testech (nenapsaný test bude v Bakalářích hodnocen písmenem N, test bude nutné v náhradním termínu dopsat)
 
Konzultační hodiny

 úterý 13.25 - 14.10 (kabinet v 2. poschodí)


Kontakt

zkucera@gymtrebon.cz
 

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Prožitkový kurz pro sextu

6. až 8. 10. 2021 - Vávrovka (LKo, LDo)

Svatováclavské exkurze

Celoškolní vlastivědné poznávání

>> více

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň