Gymnázium Třeboň

Zdeněk Kučera

* znamení ryby

 

Vzdělání

 • Speciální pedagogika (etopedie a psychopedie)
  (Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Č.Budějovicích)
 • Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2.stupeň ZŠ a SŠ – český jazyk a literatura
  (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
 • Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2.stupeň ZŠ a SŠ - základy společenských věd /občanská výchova a ruský jazyk
  (Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

Praxe

 • Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 (od r.1989 - dosud)
 • ISŠS, Chlum u Třeboně (1987-1989)

Studijní pobyty, stáže, kurzy

 • Kultury a křižovatky (Multikulturní centrum v Praze)
 • Politická filozofie pro občanskou společnost (Občanský institut v Praze)
 • Společnost, ženy a muži z aspektu gender (Open Society Fund v Praze)
 • Demokracie a ústavnost (Institut základů vzdělanosti Univerzity Karlovy v Praze)
 • Aplikovaná ekonomie (Junior Achievement v Praze)
 • Základy sociologie a politologie (Akadamie J.A.Komenského v Praze)
 • Výchova k demokratickému občanství (COV, Masarykova univerzita, Brno)
 • Žákovské a studentské parlamenty (COV, Masarykova universita Brno)
 • Výuka společenských věd - Inovace a tradice (Lichtenstern Gymnasium, Sachsenheim, Německo)
 • Letní škola občankářů (Asociace učitelů OV a SV, Praha)

Další informace

třídní učitel 2. ročníku, správce sbírky ZSV/OBV,  člen výboru Asociace učitelů OV a společenských věd (www.obcankari.cz)

Koníčky

cestování, lyžování, četba, historie, hudba, myslivost, včelaření

Kritéria hodnocení žáků

- důraz kladen na komunikativnost, samostatnost, kreativitu, plnění úkolů v zadaném termínu
- zpracování tématu pro samostatnou práci a její prezentaci
- povinná účast při všech písemných testech (nenapsaný test bude v Bakalářích hodnocen písmenem N, test bude nutné v náhradním termínu dopsat)
 
Konzultační hodiny

 úterý 14.00 - 15.00 (kabinet v 2. poschodí vpravo)


Kontakt

zkucera@gymtrebon.cz

tel. 384722612

Konzultace online

rezervace času
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout