Gymnázium Třeboň

Jitka Mašková

*1973

Vzdělání

1991 - 1996 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor biologie - matematika

Praxe

 • 1996 – 2002 Katedra obecné zootechniky, Zemědělská fakulta JU, České Budějovice

 • 2002 – 2003 Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

 • 2006 – 2007 Základní škola Třeboň, Na Sadech 375

 • 2007 – dosud Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Zahraniční pobyty, stáže, kurzy

 •  2011 – 2012 Vzdělávací kurz pro koordinátory EVVO

Povinnosti a funkce ve škole

 • správce sbírky biologie

 • organizátorka BIO

 • koordinátorka SOČ

 • koordinátorka EVVO

 • předsedkyně předmětové komise biologie

Koníčky

farmaření, ruční práce, knihy, filmy, volejbal


Konzultační hodiny

úterý 14:00 – 15:00, vždy po předchozí domluvě


Kontakt

jmaskova@gymtrebon.cz

Konzultace online

rezervace času

Podmínky klasifikace, šk. rok 2022/2023

 • bodový systém, převod získaných bodů na známku:  
výborně 100 - 85%
chvalitebně 84 - 70%
dobře 69 - 50%
dostatečně 49 - 28%
nedostatečně 27 - 0%
 
 • výsledné hodnocení za pololetí je podíl počtu získaných bodů a maximálního možného počtu bodů, opět převedené na známku podle předchozí tabulky 

Matematika II, VIII, 1. ročník:

 • písemné čtvrtletní práce - nutné mít napsané
 • menší průběžné testy (5 - 10 za pololetí podle hodinové dotace) - jsou oznamované předem, nutné mít napsané 80% z nich
 • odevzdané/ohodnocené všechny zadané úkoly - jsou zadávány v prostředí MS Teams
 • body navíc je možné získat splněním bonusových úkolů, za aktivitu v hodině, originální řešení atp.

Bioloige III

 • ústní zkoušení je jednou za pololetí - nutné absolvovat
 • každá větší kapitola je uzavřena testem (3 - 4 za pololetí) - jsou oznamované předem, nutné mít napsané
 • odevzdané všechny úkoly, které jsou bodované - jsou zadávány v prostředí MS Teams 

 Semináře

 • každá kapitola je uzavřena testem (minimálně 3 za pololetí) - nutné mít napsané

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout