Gymnázium Třeboň

Olga Tichá

*narozeniny:  každý rok 29. října                          

 

Motto

"Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal."

 

 

Vzdělání

  • gymnázium Karla Šatala, České Budějovice
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha


Praxe

  • od r. 1987 jsem věrná gymnáziu Třeboň


Zahraniční pobyty, stáže, kurzy

 

  • 2000 postgraduální kurz „Chemie – didaktika chemie –výuka chemie v ČR a EU“
  • 2007 studijní kurz „Moderní trendy v didaktice fyziky“
  • kurzy a školení všeho druhu týkající se pedagogické a odborné praxe
  • výuka didaktiky org. chemie a biochemie na PřF JČU


Další informace


učitel chemie a fyziky, koordinátor ŠVP - přírodovědné předměty, správce chemické laboratoře a knihovny, předseda předmětové komise chemie, zastupující TU oktávy 


Styl výuky


bodování ústního i písemného zkoušení

klasifikační stupeň           100% -  85%

                                     2      84%  - 70%

                                     3       69% - 50%

                                     4       49% - 28%

                                     5       27% - 0%

                                    +, -  body za aktivitu v hodině (zvlášť pokud hodnocení se pohybuje kolem 85, 70, 50, 28%, v tomto případě podle čas. možností má žák možnost  dalšího ústního nebo písemného zkoušení za celé pololetí) 

 neklasifikace :    z důvodu nedostatečné klasifikace  

                                   žák musí splnit :

                                         1x za pololetí ústní zkoušení( v době distanční výuky nebude požadováno)

                                napsané písemné testy 

                                

                               

                                  

                                  

Koníčky


květiny všeho druhu, zahrada, volejbal, turistika, kolo, výtvarné a ruční práce


Konzultační hodiny


 

St  15.50 - 16.30  (lepší po telefon. domluvě) 

 


 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout