Gymnázium Třeboň

Markéta Drábková

 *1966 

 

Vzdělání

  • gymnázium Pardubice
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha


Praxe

  • včelařské učiliště Nasavrky 
  • ZŠ Chlum u Třeboně
  • od 2000 gymnázium TřeboňDalší informace


momentálně na část úvazku, další část na Správě CHKO Třeboňsko

 

Podmínky klasifikace, šk. rok 2023/2024

  • bodový systém, převod získaných bodů na známku:  
výborně 100 - 85%
chvalitebně 84 - 70%
dobře 69 - 50%
dostatečně 49 - 28%
nedostatečně 27 - 0%
 
  • ústní zkoušení nejméně  jednou za pololetí, okruhy známé předem - nutné absolvovat
  • menší kapitoly jsou prověřeny testem (3 - 4 za pololetí) - jsou oznamované předem, nutné mít napsané
  • odevzdané všechny úkoly, které jsou bodované  ( např. protokoly, skupinové práce, poznávačky....)
  • za mimořádný výkon premiové body


Konzultační hodiny


po  domluvě


Kontakt


mdrabkova@gymtrebon.cz

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout