Gymnázium Třeboň

Lenka Kopečková

Znamení: Ryby

Vzdělání:

 •  gymnázium v Třeboni
 •  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, učitelství RJ –AJ pro 2. st. ZŠ

Praxe:

od roku 2000 gymnázium v Třeboni
výuka anglického jazyka v mateřské školce a v kurzech pro dospělé
Skloform, Nová Ves nad Lužnicí
osmiletá sezónní práce průvodce pro CK v zahraničí, dva roky au-pair ve VB

 

 

Zahraniční pobyty, stáže a absolvované oborové semináře:

 • 2018 Widening the Vocabulary World
 • 2018 Holidays and festivals - why and how are they celebrated
 • 2017 Internet ve výuce angličtiny
 • 2015 America today
 • 2015 Expediční školení programu  DofE
 • 2015 Skotsko a zlatý věk skotské literatury
 • 2014 Teaching English: Secondary Schools - I.
 • 2014 Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ
 • 2012 Hodnotitel ústní zkoušky, anglický jazyk
 • 2010 Evolutionary  Changes in English Grammar
 • 2007 Další vzdělávání učitelů angličtiny:
  1. Kanadská literatura a kultura
  2. Obraz VB a USA v české literatuře
  3. Stereotypy národních povah
 • 2004 metodický seminář: We are the Champions - music and songs in ELT
 • 2004  How to teach culture, Reading, Focus on text
 • 2004 Animating   Literature - MULTICULTURALISM AND COLOURS OF TODAY´S UK
 • 2004 Animating Literature - HISTORY - LOOKING BACK AND INTO THE FUTURE
 • 2003 Animating Literature - LIVING IN A FAMILY OR BEING SINGLE? TRADITIONS AND CHANGES.
 • 2001 Aktivity pro rozvoj mluvené komunikace
 • 2001 Začínáme s výukou AJ v mateřské škole
 • 2000 Státní jazyková zkouška z jazyka anglického

Koníčky:

v současné době veškeré činnosti vztahující se k vlastním dětem, makrobiotické vaření, cestování po České republice a zahraničí, zahradničení, čtení (žánrově nevyhrazeno), tanec (na který právě teď postrádám energii), ruční práce (na které už nemám čas), dlouholetý zájem o exotické ptactvo (zbyly už jen prázdné voliéry a klece)…

Konzultační hodiny:

pondělí: 15:05 - 15:50 (předem se, prosím, ohlásit), lze i v jiném termínu, ale po předchozí domluvě

Konzultace online

rezervace času

-Třídní učitelka oktávy

-koordinátor Dobročinnosti

Kritéria Hodnocení:

klasifikační stupeň: v souladu se Školním řádem pro cizí jazyky

známky v souladu s nástroji a četnosti hodnocení pro anglický jazyk tj,

Hlavní jazyk AJ

- ústní zkoušení žáka min. dvakrát za pololetí (tvůrčí projekt, konverzační výstupy,  gramatika:cvičení, překlad vět  apod., skupinový projekt)

- samostatný tvůrčí projekt min. jednou za pololetí

 - písemné kontrolní prověrky min. jednou měsíčně

- jedna pololetní písemná práce koncem pololetí v rozsahu jedné vyučovací hodiny

- průběžně hodnocení domácí přípravy

- pro uzavření klasifikace jeden zápis ve čtenářském deníku za pololetí

Cvičení z anglického jazyka CAJ

- ústní zkoušení žáka min. jednou za pololetí (tvůrčí projekt, konverzační výstupy,  gramatika:cvičení, překlad vět  apod., skupinový projekt)

-písemná kontrolní prověrka min. třikrát za pololetí

-průběžné hodnocení domácí přípravy

Konverzace v anglickém jazyce KAJ

- ústní zkoušení každého žáka min. jednou za pololetí, hodnotí se aktivita a práce v hodinách rodilého mluvčího P. Dunna

- písemné kontrolní prověrky min. dvakrát za pololetí

- samostatný tvůrčí projekt min. jedenkrát za pololetí

- průběžné hodnocení domácí přípravy

 

Kontakt:

lkopeckova@gymtrebon.cz

Tel kabinet.: 389 822 062 

 

 

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout