Gymnázium Třeboň

Petra Augstenová

 * 1982

Motto:

Nemůžeš? Přidej!

Vzdělání:

2001 - 2006 Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, obor M-TV pro ZŠ

1997 - 2001 OA Třeboň

Praxe:

2018 Gymnázium Třeboň

2010 - 2018 DDM Jindřichův Hradec ( pracoviště Třeboň), pedagogický pracovník

2010 Aquapark Olomouc, programová manažerka

2009 Gymnázium a SPGŠ Přerov

2005 - 2009 ZŠ Sokolská Třeboň

2005 ZŠ Na Sadech Třeboň

Stáže, kurzy, licence:

 • 2004, 2005 Studijní stáž - Aplikovaná TV, Polsko

 • Instruktor: lyžování a snowboardingu, lezení, tanečních a fitness programů ZUMBA, Port de Bras

 • Licence trenéra atletiky

 • Absolvování školení: Hlavní vedoucí táborů, akreditováno MŠMT

Vzdělávací kurzy a školení

 • Formativní hodnocení v práci učitele (2019)

 • Kurz první pomoci ČČK: Zdravotník zotavovacích akcí (2019)

 • Vzdělávací program začni s badmintonem (2019)

 • Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie "Líného učitele" (Líný učitel, 2020)

 • Pedagog a paragrafy ve škole (DHS, 2020)

 • Právo ve škole - dílna (Mgr. Michaela Veselá, 2021)

 • Gradované úlohy na ZŠ a SŠ - Matematika (NPI, 2021)

 • Algebraické dlaždice jako cesta k pochopení úprav algebraických výrazů - Matematika (NPI, 2022)

 • Nápady do hodin finanční matematiky na ZŠ (NPI, 2022)

 • Hlasování a online aplikace ve výuce matematiky (NPI, 2022)

 • Užití počítačů ve výuce matematiky (JČU, 2023)

Moje závislosti:

rodina, běh, čokoláda, káva

Kontakt:

paugstenova@gymtrebon.cz

Konzultační hodiny:

Po domluvě

Konzultace online

rezervace času

Kritéria hodnocení na konci klasifikačního období

Matematika

 • absolvování obou čtvrtletních prací zadaných během pololetí
 • absolvování písemných testů zadaných během pololetí. Žák z nich nesmí mít N - nehodnocen
 • hodnocení aktivity v hodině, účast žáka v matematických soutěží
 • při klasifikaci se podpůrně přihlíží k domácí přípravě, práci na dobrovolných úkolech

Tělesná výchova

 • aktivita v hodině
 • žák nesmí mít v průběžném hodnocení N - nehodnocen

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout