Gymnázium Třeboň

Miroslava Tomanová

* 1969

Vzdělání:

 • 1983 – 1987 Gymnázium Třeboň
 • 1989 - 1994 Jihočeská univerzita v ČB, Pedagogická fakulta, Učitelství pro základní a střední školu M-F

Praxe:

 • 2019 Gymnázium Třeboň
 • 2004 - 2019 ZŠ Sokolská Třeboň
 • 1995 – 2004 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická Č. Budějovice
 • 1994 - 1995 ISŠ České Velenice

Stáže, kurzy:

 • Moderní trendy v didaktice fyziky (JU Č. Budějovice)
 • Další vzdělávání učitelů fyziky (JU Č. Budějovice)
 • Letní škola Hejného matematiky
 • Kurz využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů (NIDV)
 • Neškolské strategie při řešení matematických úloh

Další informace:

Třídní učitelka IV. ročníku

Předseda předmětové komise matematiky

Správce sbírky matematiky

Koníčky:

Rodina, cykloturistika a jízda na koloběžce, četba

Kontakt:

mtomanova@gymtrebon.cz

Konzultační hodiny: 

Úterý  13:25 - 13:20 nebo kdykoli mimo rozvrh hodin po domluvě.

Konzultace online

rezervace času

Kritéria hodnocení na konci klasifikačního období:

MAT

 • absolvování min. 80 % písemných testů zadaných během pololetí.
 • absolvování obou čtvrtletních prací zadaných během pololetí .
 • při klasifikaci se podpůrně přihlíží k výsledkům ústního zkoušení, aktivitě studenta při hodinách, zapojení do předmětových soutěží
 • podmínkou uzavření klasifikace je, že žák nebude mít v průběžném hodnocení za pololetí žádné N (nehodnocen).

IKT

 • absolvování min. 80 % písemných testů a samostatných prací zadaných během pololetí.
 • při klasifikaci se podpůrně přihlíží k aktivitě studenta při hodinách.
 • podmínkou uzavření klasifikace je, že žák nebude mít v průběžném hodnocení za pololetí žádné N (nehodnocen)

FYZ

 • napsané všechny důležité písemné práce, odevzdané všechny zadané domácí práce a měření.
 • při klasifikaci se podpůrně přihlíží k aktivitě studenta při hodinách a příležitostnému ústnímu zkoušení. 
 • podmínkou uzavření klasifikace je, že žák nebude mít v průběžném hodnocení za pololetí žádné N (nehodnocen)

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout