Gymnázium Třeboň

Tereza Hronková

5. 4. 1996

Vzdělání:

2019–2021 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, magisterský stupeň studia, kombinace oborů: Učitelství českého jazyka a literatury + Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání 

2016–2019 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, bakalářský titul, kombinace oborů: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání; Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání 

2011–2015 Česko – anglické gymnázium s. r. o., Třebízského 1010, České Budějovice

Zahraniční pobyty:

Erasmus: 2017-2018 Universidade da Madeira, Portugalsko 

Březen–květen 2019 dobrovolnický pobyt v Tanzanii 

Pracovní zkušenosti:

2021 – dodnes – Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 – učitelka ČJL a VV, třídní učitelka primy

2021 – dodnes – Divadlo SUD, lektorka literárně-dramatických kroužků pro děti i dospělé

2021–2022 ZUŠ Písek, lektorka LDO (literárně-dramatického kroužku)

2019–2021 Brněnské dětské divadlo, lektorka dramatického kroužku

O mně

Ve snaze najít rovnováhu, a protože mám ráda výzvy, se v češtině snažím naučit pravidlům, ve výtvarce pak nechávám divočit své vnitřní zvíře, kterým je podle mínění ostatních surikata. Zajímám se o psychologii, techniky dramaterapie i arteterapii. V Brně jsem také působila jako lektorka Brněnského Dětského Divadla. Díky uměleckému vedení Jaroslavy Krčkové a Lenky Šestákové i působení v Studentském univerzitním divadle jsem získala spojení s divadelně-literárním světem, které otužuji i každoroční účastí na řadě divadelních dílen, seminářů a recitačních soutěží. Podněty pro svou tvorbu a pedagogické působení sbírám také z táborů a cest, vedle několikaměsíčních pobytů v Portugalsku a Tanzanii, hlavně do dálného exotického Brna. Cestováním posiluju nejen své jazykové kompetence – angličtina (City & Guilds certifikát úrovně C1), základy portugalského, francouzského a španělského jazyka i svahilštiny, ale také poznání nepoznaného, světa i sama sebe. 

„Lety jsem zmoudřel.

Co je moudrost – nevím.“

Jan Skácel

Zájmy

 • Všechny druhy umění, zejména však literatura, divadlo a výtvarné tvoření

 • pojídání kyselých okurek a degustace zeleného čaje

 • hasičský sport, lezení, ježdění na koni, běhání a vlastně jakýkoli pohyb

 • překonávání překážek, chození po horách

 • cestování

Konzultační hodiny

 •  Kdykoli po předchozí domluvě (nejlépe v úterý či čtvrtek)
 •  Ve škol. r. 2023/2024 není vyučující v pátek přítomna ve škole

Kontakt:

thronkova@gymtrebon.cz

Konzultace online

rezervace času

KRITÉRIA KLASIFIKACE:

Český jazyk a literatura: školní rok 2023/2024 (pololetí) – 2.8

 •  Alespoň dva pravopisné diktáty
 •  Dvě čtvrtletní písemné práce (slohová)
 •  Dvě ústní zkoušení (spojeno obvykle s dalším projektem, rétorika)
 •  Alespoň jedna projektová práce za rok (Den poezie)
 •  Menší testy na opakování probírané látky dle potřeby (větné rozbory, pravopis apod.)

 Čtenářský deník (3 knihy)

Studenti jsou průběžně informováni o těchto známkách. Ústní zkoušení i jeho téma je vždy ohlášeno předem. Při nerozhodné známce je důraz kladen na aktivitu v hodinách (v bakalářích jako „aktivita“). Zápornými známkami nejsou v tomto případě hodnoceny chybné odpovědi, ale opakovaná nečinnost. Z výše zmíněných známek vyplyne jedna shrnující celou půlroční práci studenta. Známka bude ve čtvrtletí se studenty konzultována tak, aby vedla, pokud možno, ke vzájemné spokojenosti a rozvoji studentů v dalším čtvrtletí. Má-li žák v Bakalářích N, jde o upozornění, že je žák povinen se informovat o doplnění známky. Přítomnost N na konci daného pololetí znamená, že nemůže dojít k uzavření klasifikace.

Český jazyk a literatura: školní rok 2023/2024 (pololetí) – 7.8

 • Alespoň dva pravopisné diktáty
 • Jedna pololetní písemné práce (slohová)
 • Vypracování a předvedení prezentace na zadané téma (samostatně nebo ve dvojicích)
 • Alespoň jedna projektová práce za rok (Den poezie)
 • Menší testy na opakování probírané látky z literatury
 • Čtenářství: 4 knihy

Studenti jsou průběžně informováni o těchto známkách. Ústní zkoušení i jeho téma je vždy ohlášeno předem. Při nerozhodné známce je důraz kladen na aktivitu v hodinách (v bakalářích jako „aktivita“). Zápornými známkami nejsou v tomto případě hodnoceny chybné odpovědi, ale opakovaná nečinnost. Z výše zmíněných známek vyplyne jedna shrnující celou půlroční práci studenta. Známka bude ve čtvrtletí se studenty konzultována tak, aby vedla, pokud možno, ke vzájemné spokojenosti a rozvoji studentů v dalším čtvrtletí. Má-li žák v Bakalářích N, jde o upozornění, že je žák povinen se informovat o doplnění známky. Přítomnost N na konci daného pololetí znamená, že nemůže dojít k uzavření klasifikace.

Český jazyk a literatura – školní rok 2023/2024 - maturitní seminář

 • Průběžné shrnující testy
 • Písemná slohová práce
 • Aktivní přístup
 • Didaktický test
 • Prezentace – příprava k MZK, interpretace textu

Výše jsou zmíněny požadavky na jedno pololetí. Studenti jsou průběžně informováni o těchto známkách. Ústní zkoušení i jeho téma je vždy ohlášeno předem. Účastníci semináře jsou obeznámeni s jeho průběhem a chodí na něj připraveni, což zahrnuje i čtení vybraných knih. Hodnocení zahrnuje též známky z dvou didaktických testů. Důraz je rovněž kladen na aktivitu v hodinách (v bakalářích jako „aktivita“). Opakovaná nečinnost při diskusích či aktivitách bude hodnocena zápornou známkou. Z výše zmíněných známek vyplyne jedna shrnující celou půlroční práci studenta. Známka bude v čtvrtletí se studenty konzultována tak, aby vedla, pokud možno, ke vzájemné spokojenosti a rozvoji studentů v dalším čtvrtletí. Má-li žák v Bakalářích N, jde o upozornění, že je žák známku povinen doplnit, jinak nemůže dojít k uzavření klasifikace.

Výtvarná výchova – školní rok 2023/2024 2.8 a 2.4

 • Chuť tvořit

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout