Gymnázium Třeboň

Matěj Vačkář

*1995

Motto:

„Člověk žije vše hned napoprvé a bez přípravy.“ (Milan Kundera)

Vzdělání:

 • 2007–2015 Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka, České Budějovice
 • 2015–2019 Bakalářský program na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; obor Historie a Bohemistika
 • 2019–2022 Magisterský program na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; obor Učitelství českého jazyka a literatury a Učitelství dějepisu pro střední školy

Pracovní zkušenosti:

 • Od r. 2019 – Průvodce na zámku v Českém Krumlově

Další informace:

 • 2015-2019 – Šachový kroužek na ZŠ Křemže
 • 2020 Souvislá pedagogická praxe, Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka, České Budějovice
 • 2020 Průběžná pedagogická praxe, Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice

Koníčky:

 • Historie, česká literatura 20. století, šachy, fotbal (zejména anglická Premier league), aktivně cyklistika a zájem o politiku a veřejné dění.

Konzultační hodiny:

 • kdykoliv po předchozí domluvě

Kontakt:

mvackar@gymtrebon.cz

Konzultace online

rezervace času

Kritéria klasifikace:

Český jazyk a literatura

 • aktivita v hodině (za aktivitu budou udělovány plusy a při počtu pěti plusů bude udělena jednička)
 • písemné výstupy z práce v hodině
 • skupinové projekty
 • pravopisná cvičení
 • kontrolní slohová práce
 • ústní projev před třídou (v rámci básnického projevu, cvičení rétoriky a v třetím ročníku cvičná maturita)
 • školní projekty
 • četba literatury

Dějepis

 • aktivita v hodině (za aktivitu budou udělovány plusy a při počtu pěti plusů bude udělena jednička)
 • průběžně po celý školní rok ústní zkoušení (6x za pololetí, přičemž z něho bude udělena jedna výsledná známka)
 • písemné výstupy z práce v hodině
 • skupinové projekty
 • pololetní projekt
 • písemné zkoušení
 • referát

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout