Gymnázium Třeboň

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště realizuje poradenské služby ve škole, které jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence a školním psychologem.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout