Gymnázium Třeboň

Marie Michalová

*1981

Pravidlo života:

„Pokud si nikdy nepůjdeš za tím, co chceš, nebudeš to mít.

Pokud se nezeptáš, nedostaneš žádnou odpověď.

Pokud neuděláš krok dopředu, nikdy se nedostaneš dál.“

Vzdělání:

 • 1997 – 2001 Gymnázium - Třeboň
 • 2001 – 2006 ZČU – Pedagogická fakulta –učitelství biologie- chemie pro SŠ

Praxe:

 • 2005 - SŠ a VOŠ zdravotní - Plzeň
 • 2006 - Gymnázium Třeboň
 • 2006 – 2008 - Gymnázium olymp. nadějí - Č. Budějovice
 • 2008 – 2017 - Gymnázium Česká – Č. Budějovice
 • 2017 – 2023 - SŠRV Třeboň
 • 2022 - 2023 - OA, SOŠ, SOU Třeboň
 • 2023- nyní Gymnázium Třeboň

Kurzy, semináře:

 • 2007 – algologický seminář
 • 2008 – školení první pomoci
 • 2009 – vzdělávací program Agrese, šikana – dynamika procesu řešení
 • 2010 – seminář programu Ekoškola
 • 2010 – kurz o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele maturitní zkoušky
 • 2010 – seminář Biodiverzita a udržitelný rozvoj
 • 2010 – seminář pro zvýšení konkurenceschopnosti učitelů na trhu práce v oblasti efektivní obsluhy PC
 • 2010 – vzdělávací kurz Využití ICT při EVVO na SŠ a gymnáziích
 • 2018 – seminář Kázeňské problémy ve škole
 • 2018 - kurz o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele maturitní zkoušky PUP
 • 2021- kurz Školní maturitní komisař
 • 2021- seminář Kontaktní a nekontaktní učitel
 • 2021- semináře „Učební úlohy ve výuce chemie na SŠ“
 • 2022- seminář o vedení třídnických hodin a práce s třídním kolektivem
 • 2023- seminář EDUPRAXE- Podpůrná opatření pro žáky s SVP ve školní praxi
 • 2023- seminář Pojmové a myšlenkové mapy ve výuce

Koníčky:

 • Odborná literatura
 • Příroda
 • Ruční práce
 • Hudba
 • Kultura a cestování
 • Organizování dětských akcí

Konzultační hodiny:

 • kdykoli po předchozí domluvě

Kontakt:

mmichalova@gymtrebon.cz

Konzultace online

rezervace času - 14. 5. online konzultace přes MS Teams ze zdravotních důvodů neproběhne, pokud byste potřebovali informace, tak mi napište mail a jak to půjde, domluvíme si schůzku individuálně, popř. informaci o prospěchu vám mohou v příslušných ročnících podat vyučující chemie Štěpánka Otepková a vyučující biologie Jitka Mašková.

Podmínky pro klasifikaci:

 • aktivní přístup!!
 • min. 1x za pololetí ústní zkoušení
 • splnění všech dílčích testů – možnost na doplnění při absenci je 1. měsíc od prvního řádného termínu
 • odevzdané všechny protokoly z cvičení, na kterých byl žák přítomen
 • splnění a odevzdání samostatných popř. skupinových prací v zadaném termínu (herbář, vlastní pozorování a pokusy, ...)
 • podmínkou uzavření klasifikace je, že žák nebude mít v průběžném hodnocení za pololetí žádné N (nehodnocen)

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout