Gymnázium Třeboň
Nacházíte se zde: Úvodní stránka / Servis / Pro žáky

Objednávkový systém ve školní jídelně

Noví žáci naší školy (prima, 1. ročník) se musí přihlásit do systému v kanceláři školní jídelny (přihláška na www.zstrebon.cz). Stávající žáci jsou zaevidováni v systému automaticky.
K zajištění oběda je určen objednávkový systém instalovaný přímo v jídelně.

Způsob přihlášení či odhlášení stravy:

  • přes objednávkový terminál umístěný ve školní jídelně pomocí čipové karty
  • přes internet na adrese www.zstrebon.cz v sekci školní jídelna pomocí přihlašovacích údajů (jméno žáka a variabilní symbol)

Objednávka stravy:

  • jídelní lístek bude zveřejněn vždy ve středu na dalších minimálně 14 dnů
  • je možno objednat stravu na všechny dny ode dne zveřejnění, nebo pouze na vybrané dny dle potřeby žáka (rodiče)

Odhlášení oběda:

  • strávník (rodič) provede nejpozději den před odebráním stravy, nejpozději však do 14:00 hodin, a to přihlášením do objednávkového systému (viz Objednání stravy).

Objednané jídlo je považováno za jídlo již uhrazené.

První den nepřítomnosti (nemoci) ve škole má žák nárok na odběr oběda do vlastního jídlonosiče dle hygienických pravidel. V případě neobjednání stravy, žák obdrží oběd pouze při dodržení následného, že nejprve na pokladně v jídelně provede úhradu dotovaného jídla a následně po odevzdání pokladního bloku kuchařce na výdeji stravy obdrží oběd.

Způsob platby zálohy pro odběr jídla:

trvalým nebo inkasním příkazem z bankovního účtu

Cena oběda (rodiče platí jen cenu potravin, provozní náklady hradí škola):

  1. Strávníci 11 – 14 let včetně: 27 Kč  (od 1. 2. 2023 36,- Kč)
  2. Strávníci nad 15 let: 28 Kč (od 1. 2. 2023 37,- Kč)

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout