SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI GYMNÁZIU TŘEBOŇ z.s.,

Na Sadech 308, 379 01 Třeboň, IČ: 67189881 

1. Cíle spolku:

 •  zkvalitnění využití volného času žáků na gymnáziu
 •  pomoc maturitním ročníkům při organizaci maturitního plesu
 •  oceňování úspěšných žáků gymnázia za umístění v soutěžích a olympiádách
 •  úhrada účastnických poplatků, cestovného a startovného při soutěžích
 •  financování cen na sportovní turnaje a studentské soutěže
 •  úhrada pronájmu divadla na Vánoční show a pronájem sportovní haly na sportovní turnaje

2. Příjmy SRGT:

 •  hlavní příjem tvoří finanční příspěvky od rodičů
 •  sponzorské dary
 •  zisk z prodeje školního časopisu
 •  zisk z pořádání plesů

3. Jak hradit příspěvky:

 • příspěvky je možno hradit bankovním převodem na účet č. 6200005436/7940
 • v hotovosti při třídních schůzkách
 • v případě sponzorského daru na základě smlouvy se SRGT

4. Jak žádat o poskytnutí příspěvku od SRGT:

 • Učitelé a studenti mohou o příspěvek žádat e-mailem na adrese: jindrichfischer@seznam.cz, případně telefonicky na č. 724 169 206.

V Třeboni dne 5.5.2019

Jindřich Fischer
předseda SRGT

Třídní schůzky a Sdružení rodičů

Třídní schůzky a Sdružení rodičů

Zveme rodiče na třídní schůzky, které začínají v úterý 13. 11. 2018 od 16. 30 v kmenových učebnách. Schůzka členů SRGT se uskuteční před nimi v 16. 00 v jazykové učebně v přízemí školy.

Zobrazit článek
POÚTSTČTSONE
                                          

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň