SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI GYMNÁZIU TŘEBOŇ z.s.,

Na Sadech 308, 379 01 Třeboň, IČ: 67189881 

1. Cíle spolku:

 •  zkvalitnění využití volného času žáků na gymnáziu
 •  pomoc maturitním ročníkům při organizaci maturitního plesu
 •  oceňování úspěšných žáků gymnázia za umístění v soutěžích a olympiádách
 •  úhrada účastnických poplatků, cestovného a startovného při soutěžích
 •  financování cen na sportovní turnaje a studentské soutěže
 •  úhrada pronájmu divadla na Vánoční show a pronájem sportovní haly na sportovní turnaje

2. Příjmy SRGT:

 •  hlavní příjem tvoří finanční příspěvky od rodičů
 •  sponzorské dary
 •  zisk z prodeje školního časopisu
 •  zisk z pořádání plesů

3. Jak hradit příspěvky:

 • příspěvky je možno hradit bankovním převodem na účet č. 6200005436/7940
 • v hotovosti při třídních schůzkách
 • v případě sponzorského daru na základě smlouvy se SRGT

4. Jak žádat o poskytnutí příspěvku od SRGT:

 • Učitelé a studenti mohou o příspěvek žádat e-mailem na adrese: jindrichfischer@seznam.cz, případně telefonicky na č. 724 169 206.

V Třeboni dne 5.5.2019

Jindřich Fischer
předseda SRGT

On-line schůzky rodičů, úterý 20. 4. 2021

On-line schůzky rodičů, úterý 20. 4. 2021

Zveme všechny rodiče na další on-line rodičovské schůzky, na které navážou individuální konzultace s učiteli. Nutno se včas přihlásit na vybraný čas přes profily žáků!

Zobrazit článek
On-line konzultace v úterý 12. ledna 2021

On-line konzultace v úterý 12. ledna 2021

Zveme všechny rodiče na další individuální on-line konzultace v MS Teams, které se uskuteční v úterý 12. ledna 2021 od 16:30 do 18:30.

Zobrazit článek
Sdružení rodičů v novém školním roce

Sdružení rodičů v novém školním roce

Tradiční podzimní schůzka sdružení rodičů v letošním školním roce neproběhne, seznamte se s dopisem předsedy SRGT.

Zobrazit článek
Pozvánka na on-line schůzky rodičů

Pozvánka na on-line schůzky rodičů

Zveme všechny rodiče na další on-line třídní schůzky, využijte nové možnosti individuálních konzultací s jednotlivými učiteli - v úterý 24. listopadu 2020 od 16:30 a následně od 17:00.

Zobrazit článek
POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Prožitkový kurz pro sextu

6. až 8. 10. 2021 - Vávrovka (LKo, LDo)

Svatováclavské exkurze

Celoškolní vlastivědné poznávání

>> více

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň