Gymnázium Třeboň

SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI GYMNÁZIU TŘEBOŇ z.s.,

Na Sadech 308, 379 01 Třeboň, IČ: 67189881 

1. Cíle spolku:

 •  zkvalitnění využití volného času žáků na gymnáziu
 •  pomoc maturitním ročníkům při organizaci maturitního plesu
 •  oceňování úspěšných žáků gymnázia za umístění v soutěžích a olympiádách
 •  úhrada účastnických poplatků, cestovného a startovného při soutěžích
 •  financování cen na sportovní turnaje a studentské soutěže
 •  úhrada pronájmu divadla na Vánoční show a pronájem sportovní haly na sportovní turnaje

2. Příjmy SRGT:

 •  hlavní příjem tvoří finanční příspěvky od rodičů
 •  sponzorské dary
 •  zisk z prodeje školního časopisu
 •  zisk z pořádání plesů

3. Jak hradit příspěvky:

 • příspěvky je možno hradit bankovním převodem na účet č. 5975753339/0800
 • v hotovosti při třídních schůzkách
 • v případě sponzorského daru na základě smlouvy se SRGT

4. Jak žádat o poskytnutí příspěvku od SRGT:

 • Učitelé a studenti mohou o příspěvek žádat e-mailem na adrese: jindrichfischer@seznam.cz, případně telefonicky na č. 724 169 206.

V Třeboni dne 1. 9.2021

Jindřich Fischer
předseda SRGT

logo

Informační odpoledne a schůzky rodičů v úterý 14. listopadu 2023

Zveme všechny rodiče na první informační odpoledne letošního školního roku, kdy se mohou poptat na výsledky dosavadního studia žáků, dozvědět se od třídních učitelů novinky a zajímavosti ze života tříd i školy, popovídat si s ostatními, využít možnosti přednášky či besedy se školní psycholožkou. Schůzka Sdružení rodičů od 16:00 v hudebně v přízemí školy.

Číst více
logo

Dopis rodičům od Sdružení rodičů, říjen 2023

Seznamte se s hospodařením SRGT v roce 2022 a s dalšími informacemi souvisejícími s jeho činností. První schůzka SRGT v letošním školním roce se uskuteční v úterý 21. listopadu 2023 od 16:00 v přízemní učebně hudební výchovy (vpravo).

Číst více
On-line konzultace v úterý 18. dubna 2023, v pondělí 17.4. do 18:00 poslední možnost vytvořit rezervace!

On-line konzultace v úterý 18. dubna 2023, v pondělí 17.4. do 18:00 poslední možnost vytvořit rezervace!

On-line konzultace v MS Teams nabízíme všem rodičům, kteří se chtějí informovat o tom, jak se vedou ve 3. čtvrtletí školního roku jejich děti a kterým se nechce stát fronta na školních chodbách. Stačí poprosit žáka o e-mail, který jim již dorazil na jejich školní adresu, v němž najdou odkaz na rerezervace u jednotlivých učitelů - a pečlivě se k nim na konzultace přihlásit. V úterý 18. dubna pak stačí zasednout v pohodlí domova k počítači a popovídat si postupně dle Vaší rezervace s jednotlivými učiteli. Více po rozkliknutí.

Číst více
Dopis rodičům od Sdružení rodičů, říjen 2022

Dopis rodičům od Sdružení rodičů, říjen 2022

Seznamte se s hospodařením SRGT v roce 2021 a s dalšími informacemi souvisejícími s jeho činností. První schůzka SRGT v letošním školním roce se uskuteční v úterý 15. listopadu 2022 od 16:00 v přízemní učebně hudební výchovy (vpravo).

Číst více
logo

Informační odpoledne a schůzky rodičů v úterý 15. listopadu 2023

Zveme všechny rodiče na první informační odpoledne letošního školního roku, kdy se mohou poptat na výsledky dosavadního studia žáků, dozvědět se od třídních učitelů novinky a zajímavosti ze života tříd i školy, popovídat si s ostatními, využít možnosti inspirativních přednášek či besedy se školní psycholožkou. Schůzka Sdružení rodičů od 16:00 v hudebně v přízemí školy.

Číst více
logo

Třídní schůzky a setkání Sdružení rodičů

Zveme rodiče na třídní schůzky, které začínají v úterý 12. dubna 2022 od 16. 30 v kmenových učebnách. Schůzka členů SRGT se uskuteční před nimi v 16. 00 v učebně HUV v přízemí školy.

Číst více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout