Gymnázium Třeboň

ON line pokladna - registrace

Rodiče se mohou registrovat do systému ONLINE pokladny pomocí oranžového rozbalovacího odkazu Pokladna v pravé části našeho webu.

S ohledem na naši snahu minimalizovat výběr hotovosti od našich žáků využíváme ověřený a osvědčený modul ONLINE POKLADNA (www.skolniprogram.cz). Vedla nás k tomu potřeba co největší transparentnosti při nakládání s finančními prostředky vybíranými od Vás na různé akce, snížit riziko ztrát hotovosti ze strany žáků a omezit hmotnou odpovědnost a zátěž třídních učitelů v souvislosti s nutnou administrativou při pohybu peněz.

Školní online pokladna (ŠOP)

Školní pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěří škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, exkurze, kurzy, hory, jazykové pobyty, pracovní sešity atp.)
Rodič má kdykoliv online náhled do Školní pokladny podobný bankovnímu účtu a má tak přesnou kontrolu o pohybu financí.
Na základě zkušenosti bude výše první zálohy u prvních ročníků 1500,- Kč (pokud nebudou rodiče kvůli výjimečným akcím informováni jinak), škola následně strhává jednotlivé částky se všemi přesnými údaji. Minimální hranice zálohy bude 300,- Kč, pokud se žákův účet k této hranici přiblíží, bude e-mailem upozorněn rodič i třídní učitel.
Pokud u nás studuje větší počet Vašich dětí, pošlete adekvátní násobek částky, v systému jej budete moci ke jménům rozdělit

Částku převeďte nejpozději do začátku školního roku 2023/2024 na podúčet školy č. 284421615/0300

- variabilní symbol: devítimístné telefonní číslo rodiče (bez mezer), které bude uvedeno po přihlášení v systému (je důležité, aby bylo na obou místech kvůli spárování uvedeno ve stejném formátu)

- specifický symbol je 60816945 (IČO a zároveň ID školy)

Další informace:

  • Výše dalších záloh a jejich četnost zasílání na podúčet je vždy otázka DOHODY mezi rodičem a třídním učitelem (s ohledem na množství plánovaných akcí, ale i na sociální situaci rodiny)
  • Pokud rodič nemá bankovní účet, může složit zálohu na pobočce banky či pomocí složenky
  • Školní program NEPRACUJE s citlivými osobními údaji (jen jméno, příjmení a třída)
  • Škola tímto splňuje všechny podmínky pro evidenci plateb, které jí ukládá zákon
  • HESLO do Školního programu si určuje rodič sám, může být stejné jako např. do Bakalářů, po propojení se systémem Školního programu bude mít vše rodič na jedno přihlášení, jeden login. Nikdo jiný heslo nezná. 
  • Pokud jste v programu byli již dříve registrovaní, není třeba další registrace, systém ji ani neumožní. V takovém případě rodič pošle e-mail na podpora@skolniprogram.cz, kde uvede jméno žáka, třídu + školu, ze které odešel a třídu a školu, kam přechází. Školní pokladnu pak bude dále používat. Od nové školy bude mít po přihlášení jejich číslo účtu, SS =  IČO školy a VS je pro rodiče stejné i dále. Podmínkou další funkčnosti je uzavřený účet na původní škole (stav nula Kč).
  • V případě nejasností kontaktujte ekonomku školy (tel.389822050)

Jsme si jistí, že využíváním on-line pokladny zjednodušujeme situaci související s vybíráním hotovosti od našich žáků a zamezujeme mnohým rizikům. Věříme, že tuto naši službu oceníte.

Anna Koktavá, ředitelka školy

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout