Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Přijímací zkoušky nanečisto 2020

Termín:       sobota 18. 1. 2020

Kde:           Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Prezence:   8.00 – 8.45, přízemí školy

Testy:          český jazyk a matematika (CERMAT)

                 Český jazyk:    60 minut

                 Matematika:    70 minut

Čas zahájení: 9.00

Ukončení:   předběžně 11.30

Přihláška:   elektronicky na zmatejka@gymtrebon.cz nejpozději ve středu 15. 1. 2020 (prosíme uvést jméno a příjmení účastníka testu a třídu základní školy, kterou nyní navštěvuje)                             

Cena: 300 Kč, platba v hotovosti 18. 1. 2020 při prezentaci v přízemí školy

Psací potřeby: povolená pouze propiska (černá nebo modrá, nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná a nesmí psát slabě) a rýsovací potřeby na matematiku

Nepovolené pomůcky: mobilní telefony, chytré hodinky, kalkulačky apod.

Výsledky budou zveřejněny na webu školy pod přiděleným registračním číslem (bude přiděleno při zadávání prvního zkušebního předmětu)

Upozornění: Testy z Čj a M od CERMATu jsou pouze v jedné variantě, tzn. že pokud si uchazeči zvolí příjímací zkoušky nanečisto na více školách, budou řešit pokaždé stejné testové úlohy

Opravené testy z obou předmětů si mohou účastníci testů (nebo jejich zákonní zástupci) vyzvednout v kanceláři školy v pracovních dnech od 7. 2. 2020 v době od 8.00 do 15.00 hodin (je nutné znát registrační číslo).

Přijímací zkoušky nanečisto simulují reálné přijímací zkoušky (stejný čas na jednotlivé testy, seznámení s prostředím školy a s celkovou organizací zkoušek).

Ve výsledkové listině získají žáci (v anonymizované podobě pod přiděleným registračním číslem) přehled o dosaženém počtu bodů a svém celkovém pořadí.

Další informace o jednotných přijímacích zkouškách zveřejníme na našich webových stránkách nejpozději do konce ledna 2020.

Anna Kohoutová

7. 11. 2019

 

 

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

3. 6. 2020 didaktický test Matematika+

Maturitní didaktický test

15. - 18. 6. 2020 Ústní maturitní zkoušky

Ústní maturitní zkoušky společné i profilové části

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň