Gymnázium Třeboň

Projekt „Ghetto Lodž“ – šoa ve svědectvích přeživších

 Třeboňské gymnázium se v letošním školním roce stalo pilotní školou, na níž by mělo v rámci projektu Židovského muzea v Praze a Institutu terezínské iniciativy „Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století“ probíhat testování nových metodik zaměřujících se právě na osudy židovských obyvatel Československa.

První takovou aktivitou byl projekt věnovaný lodžskému ghettu. Prakticky všichni žáci vyššího gymnázia a IV. ročníku nižšího gymnázia měli možnost pod vedením učitelů dějepisu Václava Pražáka a Jany Kalvasové seznámit se s autentickými výpověďmi těch, kteří vražednou mašinerii šoa přežili. Ve skupinách tak na základě dobových pramenů rekonstruovali pro své spolužáky život československých Židů před druhou světovou válkou, vlastní transporty, příchod do lodžského ghetta, život v něm a konečně i další židovské osudy po jeho likvidaci. Z jednotlivých prezentací následně velmi působivě vyplývala na povrch zrůdnost a nelidskost zacházení jedněch lidí s druhými.   

Součástí projektu byla i výstava fotografií Karla Cudlína, která zachycovala situaci v někdejším lodžském ghettu v současné době, a neméně působivý filmový dokument Jiřího Štingla „Ghetto jménem Baluty“, který se promítal v rámci dějepisného semináře.

Dějinám Židů a židovství se na třeboňském gymnáziu věnuje dlouhodobě značná pozornost. Dějiny židů od starověku až do současnosti, stejně jako rozbor věrouky, způsobu života a tradic jsou již několik let nedílnou součástí dějepisného semináře. V letošním roce se navíc podařilo zorganizovat i besedu s pamětnicí šoa, paní Martou Kottovou.

Další aktivity spojené s uvedeným projektem jsou naplánovány na školní rok 2012/2013. (Václav Pražák)

Fota: V. Pražák

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout