Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Václav Pražák

Motto

"Když jste se narodili, plakali jste a všichni kolem se smáli. Žijte tak, aby až budete umírat, jste se smáli a všichni kolem plakali."
(indické přísloví)
 
Vzdělání

 • Základní škola Lomnice nad Lužnicí, rok ukončení 1993
 • Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308, rok ukončení 1997 (maturita)
 • Státní jazyková škola České Budějovice – pomaturitní kurz německého jazyka, rok ukončení 1998 (všeobecná státní jazyková zkouška z německého jazyka, Zertitikat Deutsch als Fremdsprache)
 • Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, učitelství dějepis – německý jazyk pro střední školy, rok ukončení 2003 (Mgr.)

Dosavadní zaměstnání

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – externí vyučující pro Historický ústav a Ústav archivnictví a PVH Filozofické fakulty; předměty Pomocné vědy historické, Němčina pro historiky, Historická němčina, Německá paleografie, Němčina historických pramenů (2003 – dosud)
 • Historický ústav Filozofické fakulty v Českých Budějovicích – odborný pracovník v projektu „Společnost českých zemí v raném novověku – struktury, individua, vztahy, instituce moci“ (2006-2007)
 • Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 – středoškolský učitel (2003-2004, 2007 – dosud)

Vyučované předměty ve školním roce 2018/2019

 • Dějepis (všechny třídy, které mají ve svém studijním programu dějepis, s výjimkou I. a II. ročníku)
 • Seminář z dějepisu (VIII. a 4. ročník)

Účast v projektech

 • Socrates/Erasmus – studium na Technische Universität Carolo-Wilhelmina Braunschweig (2002-2003)
 • Volkswagen-Stiftung – Frühneuzeitliche Institutionen in ihrem sozialen Kontext (2002-2004)
 • Ebelin und Gerd Bucerius ZEIT-Stiftung – Deutschland und seine östlichen Nachbarn (2003-2007)
 • Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308: Pilotní ověřování a modernizace ŠVP ZV v regionu Třeboňsko – Operační program Rozvoje lidských zdrojů (2007-2008)
 • Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308: Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Konkurenceschopnost pro Třeboňsko – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2010-2012)
 • Židovské muzeum v Praze: Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2011-2013)
 • Post bellum: Příběhy našich sousedů (2017-2018)

Vzdělávací kurzy a školení

 • Konstrukce testových úloh (CERMAT, 2008)
 • Hurá do pravěku - projektové vyučování v 6. ročníku (Akademie moderního vzdělávání, 2008)
 • Rámcový vzdělávací program a výuka školního dějepisu (Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, 2008)
 • Židé, dějiny a kultura (Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze, 2008)
 • 50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů (Dokumenty, mládež a společnost, 2009)
 • Metody aktivního učení rozvíjející klíčové kompetence (JOB, 2009)
 • Získání oprávnění pro funkci Hodnotitel ústní zkoušky NJ - vyšší úroveň obtížnosti (CERMAT, 2010)
 • Získání oprávnění pro funkci Hodnotitel písemné práce NJ - vyšší úroveň obtížnosti (CERMAT, 2010)
 • Získání oprávnění pro funkci Zadavatel (CERMAT, 2010)
 • Bezpečnost práce na počítači a internetu, správa dat na počítači, zálohování (VŠERS, 2010)
 • Microsoft Office PowerPoint 2007 (SPŠ strojní a stavební Tábor, 2010)
 • Trnité cesty českého parlamentarismu v průběhu staletí (Parlamentní institut, 2010)
 • Letní škola soudobých dějin (SSČ AV ČR, 2010)
 • Česká společnost v novodobé Evropě (Svaz důstojníků a praporčíků AČR, 2011)
 • Kýč a popkultura (Národní ústav pro vzdělávání, 2011)
 • Čtenářství - motivace a evaluace (Národní ústav pro vzdělávání, 2011)
 • Jak učit o normalizaci (ÚSTR, 2011)
 • Dějepis v muzeu (Národní muzeum, 2013)
 • Kreativní metody ve výuce cizích jazyků (Goethe-Zentrum, 2014)
 • Dotkni se 20. století (Národní muzeum, 2014)
 • Nové metody výuky o holocaustu (NIDV, 2015)
 • Jazykový kurz úrovně C1 (ActiLingua Academy Vídeň, 2015)
 • Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů (ÚSTR, 2016)
 • Online výuková platforma "Nucená práce 1939-1945. Příběhy pamětníků ve výuce" (Živá paměť, 2017)
 • Jak vyučovat o holokaustu I (Židovské muzeum Praha, Národní památník Terezín, 2018)
 • Učíme (se) o EU (ASUD, EUROCLIO, 2018)

Další funkce na třeboňském gymnáziu ve školním roce 2018/2019

 • Předseda předmětové komise dějepis
 • Správce dějepisných sbírek
 • Editor školního řádu
 • Zastupující třídní učitel 4. ročníku
 • Organizátor otevřených seminářů z dějepisu
 • Koordinátor plánu exkurzí
 • Koordinátor ASPnet UNESCO
 • Koordinátor ISIC/ITIC karet
 • Vedoucí kroužku moderních společenských her

Závěrečné práce

 • Základní informace pro maturanty, kteří by měli zájem, abych byl vedoucím jejich závěrečných prací, najdete mezi soubory ke stažení.

Koníčky
historie, cestování, četba, moderní společenské hry, překladatelství a tlumočení

Konzultační hodiny ve školním roce 2018/2019
Čtvrtek 13.25-14.10 hod. (nejlépe po předchozí domluvě) Ve čtvrtek 27. 9.  a 4. 10. 2018 se konzultační hodiny z důvodu služební cesty nebudou konat.

Kontakt
vprazak(a)gymtrebon.cz, telefon 389 822 062 (kromě středy)

 

 

Referáty

Témata referátů z dějepisu pro všechny třídy.

Zobrazit článek
 

Pravidla klasifikace

Pravidla klasifikace

Zobrazit článek
 

Testy

Termíny a témata testů

Zobrazit článek
POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Přijímací zkoušky nanečisto

Sobota, 19. ledna 2019 od 8.00

>> více

Divadlo v aule pro I .- III.

28.1.2019 Divadlo v aule pro I. - III., (1.- 2. hod.), cena: 50 Kč/žák

Ředitelské volno

21.1.2019 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 sb. (Školský zákon) vyhlašujeme z důvodu celodenního semináře učitelů na téma Formativní hodnocení ředitelské volno pro všechny žáky

Odpoledne otevřených dveří

22.01.2019 od 15.00 do 17.00

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

UnescoCentrum občanského vzděláváníPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň