Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Václav Pražák

Motto

"Když jste se narodili, plakali jste a všichni kolem se smáli. Žijte tak, aby až budete umírat, jste se smáli a všichni kolem plakali."
(indické přísloví)
 
Vzdělání

 • Základní škola Lomnice nad Lužnicí, rok ukončení 1993
 • Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308, rok ukončení 1997 (maturita)
 • Státní jazyková škola České Budějovice – pomaturitní kurz německého jazyka, rok ukončení 1998 (všeobecná státní jazyková zkouška z německého jazyka, Zertitikat Deutsch als Fremdsprache)
 • Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, učitelství dějepis – německý jazyk pro střední školy, rok ukončení 2003 (Mgr.)

Dosavadní zaměstnání

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – externí vyučující pro Historický ústav a Ústav archivnictví a PVH Filozofické fakulty; předměty Pomocné vědy historické, Němčina pro historiky, Historická němčina, Německá paleografie, Němčina historických pramenů (2003 – dosud)
 • Historický ústav Filozofické fakulty v Českých Budějovicích – odborný pracovník v projektu „Společnost českých zemí v raném novověku – struktury, individua, vztahy, instituce moci“ (2006-2007)
 • Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 – středoškolský učitel (2003-2004, 2007 – dosud)

Vyučované předměty ve školním roce 2018/2019

 • Dějepis (všechny třídy, které mají ve svém studijním programu dějepis, s výjimkou I. a II. ročníku)
 • Seminář z dějepisu (VIII. a 4. ročník)

Účast v projektech

 • Socrates/Erasmus – studium na Technische Universität Carolo-Wilhelmina Braunschweig (2002-2003)
 • Volkswagen-Stiftung – Frühneuzeitliche Institutionen in ihrem sozialen Kontext (2002-2004)
 • Ebelin und Gerd Bucerius ZEIT-Stiftung – Deutschland und seine östlichen Nachbarn (2003-2007)
 • Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308: Pilotní ověřování a modernizace ŠVP ZV v regionu Třeboňsko – Operační program Rozvoje lidských zdrojů (2007-2008)
 • Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308: Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Konkurenceschopnost pro Třeboňsko – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2010-2012)
 • Židovské muzeum v Praze: Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2011-2013)
 • Post bellum: Příběhy našich sousedů (2017-2018)

Vzdělávací kurzy a školení

 • Konstrukce testových úloh (CERMAT, 2008)
 • Hurá do pravěku - projektové vyučování v 6. ročníku (Akademie moderního vzdělávání, 2008)
 • Rámcový vzdělávací program a výuka školního dějepisu (Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, 2008)
 • Židé, dějiny a kultura (Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze, 2008)
 • 50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů (Dokumenty, mládež a společnost, 2009)
 • Metody aktivního učení rozvíjející klíčové kompetence (JOB, 2009)
 • Získání oprávnění pro funkci Hodnotitel ústní zkoušky NJ - vyšší úroveň obtížnosti (CERMAT, 2010)
 • Získání oprávnění pro funkci Hodnotitel písemné práce NJ - vyšší úroveň obtížnosti (CERMAT, 2010)
 • Získání oprávnění pro funkci Zadavatel (CERMAT, 2010)
 • Bezpečnost práce na počítači a internetu, správa dat na počítači, zálohování (VŠERS, 2010)
 • Microsoft Office PowerPoint 2007 (SPŠ strojní a stavební Tábor, 2010)
 • Trnité cesty českého parlamentarismu v průběhu staletí (Parlamentní institut, 2010)
 • Letní škola soudobých dějin (SSČ AV ČR, 2010)
 • Česká společnost v novodobé Evropě (Svaz důstojníků a praporčíků AČR, 2011)
 • Kýč a popkultura (Národní ústav pro vzdělávání, 2011)
 • Čtenářství - motivace a evaluace (Národní ústav pro vzdělávání, 2011)
 • Jak učit o normalizaci (ÚSTR, 2011)
 • Dějepis v muzeu (Národní muzeum, 2013)
 • Kreativní metody ve výuce cizích jazyků (Goethe-Zentrum, 2014)
 • Dotkni se 20. století (Národní muzeum, 2014)
 • Nové metody výuky o holocaustu (NIDV, 2015)
 • Jazykový kurz úrovně C1 (ActiLingua Academy Vídeň, 2015)
 • Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů (ÚSTR, 2016)
 • Online výuková platforma "Nucená práce 1939-1945. Příběhy pamětníků ve výuce" (Živá paměť, 2017)
 • Jak vyučovat o holokaustu I-II (Židovské muzeum Praha, Národní památník Terezín, 2018)
 • Učíme (se) o EU (ASUD, EUROCLIO, 2018)
 • Formativní hodnocení v práci učitele (Kritické myšlení, z. s., 2019)

Další funkce na třeboňském gymnáziu ve školním roce 2018/2019

 • Předseda předmětové komise dějepis
 • Správce dějepisných sbírek
 • Editor školního řádu
 • Zastupující třídní učitel 4. ročníku
 • Organizátor otevřených seminářů z dějepisu
 • Koordinátor plánu exkurzí
 • Koordinátor ASP UNESCO
 • Koordinátor ISIC/ITIC karet
 • Vedoucí kroužku moderních společenských her

Závěrečné práce

 • Základní informace pro maturanty, kteří by měli zájem, abych byl vedoucím jejich závěrečných prací, najdete mezi soubory ke stažení.

Koníčky
historie, cestování, četba, moderní společenské hry, překladatelství a tlumočení

Konzultační hodiny ve školním roce 2018/2019
Od 3. 2. 2019 změna: Čtvrtek 14.15-15.00 hod. (po předchozí domluvě) Ve čtvrtek 6. 6. 2019 se z důvodu mimořádné změny rozvrhu konzultační hodiny nebudou konat.

Kontakt
vprazak(a)gymtrebon.cz, telefon 389 822 062 (kromě středy)

 

 

Referáty

Témata referátů z dějepisu pro všechny třídy.

Zobrazit článek
 

Pravidla klasifikace

Pravidla klasifikace

Zobrazit článek
 

Testy

Termíny a témata testů

Zobrazit článek
POÚTSTČTSONE
                                          

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň