Gymnázium Třeboň

Aktivity v anglickém jazyce

 Od září 2013 vyučujeme v primě předmět aktivity v anglickém jazyce, který je zaměřen na žáky zařazené do skupiny AJ1 a jeho náplní je zejména rozšiřování a další prohlubování základních jazykových dovedností (porozumění slovu psanému, mluvenému, samostatný ústní projev). Předmětu je vyučováno jednu hodinu týdně, a to v kmenové třídě nebo jazykové učebně. Vyučující aplikuje řadu doplňkových materiálů, na kterých se žáky rozšiřuje a více prohlubuje různé jazykové jevy. Užívá různé formy práce se žáky (párové a skupinové aktivity, krátké mluvní prezentace, hry, písně).

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout