Gymnázium Třeboň

Svatováclavská exkurze - Terezín

Určený dohled
Mgr. Václav Pražák (vedoucí akce), Mgr. Zuzana Dvořáková, Mgr. Kateřina Janů

Program exkurze
7:15 sraz účastníků před budovou gymnázia
7:20 odjezd autobusem do Terezína (možnost přistoupit na trase Třeboň – Veselí n. L.)
11:00-11:30 plánovaný příjezd do Terezína
11:30-16:30 prohlídka památníku Terezín (Malá pevnost, Muzeum ghetta, Magdeburská kasárna, kolumbárium, krematorium)
16:30 odjezd autobusem do Třeboně
19:30-20:00 návrat do Třeboně před budovu gymnázia (možnost vystoupit na trase Veselí n. L.– Třeboň)
Eventuální osobní volno bude uděleno podle časových možností.
V případě nepříznivého počasí či časových komplikací (např. zdržení během cesty) může být exkurze zkrácena.

Náklady
400 Kč (150 Kč vstupné, 250 Kč záloha na dopravu) Po skončení exkurze bude provedeno konečné vyúčtování dopravy podle počtu účastníků a případný přeplatek bude účastníkům vrácen. Jestliže se přihlášený žák, který zaplatil zálohu, exkurze nezúčastní, bude se jeho podíl na úhradě dopravy započítávat stejně, jako kdyby se exkurze zúčastnil. Budou mu tedy vráceny peníze za nevyužité vstupné a případný přeplatek z částky určené na dopravu.) Peníze vybírá Mgr. Kateřina Janů.

Poznámky
Vezměte si s sebou svačinu, pohodlnou obuv a vhodné oblečení dle aktuálního počasí.
Pojedeme v pátek a navíc přes Prahu, může tedy cestou dojít ke zpoždění.

Václav Pražák

Zdroj obrázku v náhledu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Theresienstadt_arbeit_macht_frei.jpg

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout