Gymnázium Třeboň

Otevřený seminář z dějepisu 15. 11. 2013

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
a
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích jako partner projektu
KULTURNÍ KRAJINY A IDENTITY PODÉL ČESKO-RAKOUSKÉ HRANICE – 60 LET EU

pořádají v rámci otevřeného dějepisného semináře
přednášku na téma

ČLOVĚK A KRAJINA V RANĚ NOVOVĚKÉM NOVINOVÉM ZPRAVODAJSTVÍ

Přednášející: Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D. (Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

Přednáška se koná v pátek 15. listopadu 2013 od 14.15 hodin v učebně VI. ročníku.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout