Gymnázium Třeboň

Matematický klokan 2014

V pátek 21. 3. 2014 proběhne soutěž Matematický klokan.

Zúčastní se jí všichni žáci tříd I. - V. a 1. ročník, z ostatních tříd pak zájemci. Soutěžící jsou rozdělení do následujících kategorií:

Kategorie Účastní se Délka soutěže
Benjamín Všichni žáci I. a II. 60+15 min
Kadet Všichni žáci III. a IV. 60+15 min
Junior Všichni žáci V. a 1. r., zájemci z VI. a 2. r. 75+15 min
Student Zájemci z VII., VIII., 3. r. a 4. r. 75+15 min

 

Konkrétní rozdělení soutěžících do tříd bude viset na nástěnce matematiky.

 

Výtah z pravidel:

  • Celkem se řeší 24 úloh. Úlohy 1-8 jsou za 3 body, úlohy 9-16 za 4 body a úlohy 17-24 za 5 bodů.
  • Za každou neřešenou úlohu body nezíská ani žádné neztratí (je mu přiděleno 0 bodů), za každou nesprávnou odpověď se 1 bod odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů, ale pouze 1 bod)!
  • Soutěžící zaznamenávají své odpovědi do „karty odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností.
  • Při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu.
  • Může se užívat psací a rýsovací pomůcky, vlastní papír na poznámky.
     

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout