Gymnázium Třeboň

Přednáška Jak nám lže statistika

Dne 25. 3. 2014 se v aule třeboňského gymnázia uskutečnila přednáška RNDr. Simony Polákové na téma Jak nám lže statistika. Žáci kvinty, sexty a druhého ročníku se tak mohli seznámit z úskalími při práci s tabulkami, grafy a statistickými údaji obecně.

Přednášející velmi živě na praktických příkladech ukazovala, kde se často dělají chyby, ať už záměrné, anebo neúmyslné. Vzhledem k mezioborovosti tématu budou nabyté poznatky moci žáci využít v běžném životě i při badatelské práci v jakémkoliv vědním oboru.

Karel Pazourek

foto: Karel Pazourekfoto: Karel Pazourek

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout